پیش بینی رفتارهای مدنی و رفتارهای انحرافی از طریق مولفه های مدیریت برداشت

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-4-1_001

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: این پژوهش با هدف پیش بینی رفتارهای مدنی- سازمانی و رفتارهای انحرافی از طریق مولفه های مدیریت برداشت اجرا شد. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان یک شرکت داروسازی در شهر اصفهان تشکیل داده اند. از بین کارکنان صد و پنجاه و هفت نفر به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مدیریت برداشت (بولینو و ترانلی، ۱۹۹۹)، پرسشنامه رفتارهای مدنی- سازمانی (لی و آلن، ۲۰۰۲) و پرسشنامه رفتارهای انحرافی (بنت و رابینسون، ۲۰۰۰) بودند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل گردید. نتایج: نتایج تحلیل رگرسیون (شیوه همزمان) نشان داد که از پنج مولفه مدیریت برداشت، فقط ارتقاء خود پیش بینی کننده رفتارهای مدنی- سازمانی معطوف به افراد و ارتقاء خود همراه با تهدید و ارعاب پیش بینی کننده رفتارهای مدنی- سازمانی معطوف به سازمان هستند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که از پنج مولفه مدیریت برداشت، تهدید و ارعاب پیش بینی کننده رفتارهای انحرافی معطوف به افراد و تهدید و ارعاب همراه با تظاهر به ناتوانی پیش بینی کننده رفتارهای انحرافی معطوف به سازمان هستند. بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت برداشت و مولفه های آن از عوامل مهم در پیش بینی رفتارهای مدنی و رفتارهای انحرافی هستند. به ویژه در پیش بینی رفتارهای مدنی، ارتقاء خود و تهدید و ارعاب و در پیش بینی رفتارهای انحرافی، تهدید و ارعاب و تظاهر به ناتوانی از اهمیت زیادی برخوردارند. این نقش مولفه های مدیریت برداشت برای رفتارهای مدنی و رفتارهای انحرافی لازم است در سازمان ها مورد توجه قرار گیرند.

Authors

محسن گل پرور

Islamic Azad University, Educational and psychology Colledge, Department of I/O Psychology

ریحانه السادات قریشی

Islamic Azad University, Educational and psychology Colledge, Department of I/O Psychology

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Algina, J., & Olejnik, S. (۲۰۰۰). Determining sample size for ...
 • Ariani, D. W. (۲۰۱۳). The relationship between employee engagement, organizational ...
 • Bennett, R. & Robinson, S.L. (۲۰۰۰). Development of a measure ...
 • Berber, A, & Rafcanin, Y. (۲۰۱۲). Investigation of organizational citizenship ...
 • Bolino, M. C. (۱۹۹۹). Citizenship and impression management: good soldiers ...
 • Bolino, M, Klotz, A.C., & Daniels, D. (۲۰۱۴). The impact ...
 • Bolino, M. C, & Turnley, W. H. (۱۹۹۹). Measuring impression ...
 • Bolino, M. C, Varela, J. A., Bande, B., & Turnley, ...
 • Bowling, N. A. (۲۰۱۰). Effects of Job Satisfaction and Conscientiousness ...
 • Cox, B. D. (۲۰۱۰). Differential functioning by high and low ...
 • Dalal, R.S. (۲۰۰۵). A meta-analysis of the relationship between organizational ...
 • DuBrin, A. J. (۲۰۱۱). Impression management in the workplace: Research, ...
 • Edwards, M. S, & Greenberg, J. (۲۰۱۰). What is insidious ...
 • Farrell, S. K, & Finkelstein, L. M. (۲۰۱۱). The Impact ...
 • Finkelstein, M. A. (۲۰۰۶). Dispositional predictors of organizational citizenship behavior: ...
 • Gallagher, V. C. (۲۰۰۷). Situational and dispositional antecedents and consequences ...
 • Golparvar, Mohsen., Alimardani, Somayeh., Aghaie, Asghar. (۲۰۱۱). The role of ...
 • Grant, A. M, & Mayer, D. M. (۲۰۰۹). Good soldiers ...
 • Green, D. (۲۰۱۴). Insider threats and employee deviance: Developing an ...
 • Hoffman, B. J, Blair, C. A., Meriac, J. P., & ...
 • Jain, A. K. (۲۰۰۹). Exploring the relative relevance of organizational ...
 • Jain, A. K. (۲۰۱۲). Moderating effect of impression management on ...
 • Jain, A. K, Giga, S. I., Cooper, C. L. (۲۰۱۱). ...
 • Johnson, S. K, Holladay, C. L., & Quinones, M. A. ...
 • Kazemi, Maryam. (۲۰۱۲). The relationship between psychological capital and spiritual ...
 • Kleinmann, M, & Klehe, U. (۲۰۱۱). Selling oneself: Construct and ...
 • Lee K, & Allen N. (۲۰۰۲). Organizational citizenship behavior and ...
 • Le Roy, J, & Rioux, L. (۲۰۱۳). The mediating role ...
 • Nguyen, N.T, Seers, A., & Hartman, N.S. (۲۰۰۸). Putting a ...
 • Nayyar, S, & Raja, N. T. (۲۰۱۲). The impact of ...
 • Podsakoff, N. P, Whiting, S. E., Podsakoff, P. M., & ...
 • PavalacheIlie, M. (۲۰۱۴). Organizational citizenship behavior, work satisfaction and employees’ ...
 • Proost, K, Germeys, F., & Schreurs. (۲۰۱۰). When does impression ...
 • Proost, K, Schreurs, B., De Witte, K., & Derous, E. ...
 • Punia, B.K, & Rana, H. (۲۰۱۳). Correlates, antecedents, and implications ...
 • Rana, H, & Punia, B.K. (۲۰۱۴). Management mechanisms and implications ...
 • Sharifi, Seyyed Mahdi & Nargesian, Abbas. (۲۰۱۳). Investigating the relationship ...
 • Snell, R. S, & Wong, Y. L. (۲۰۰۷). Differentiating good ...
 • Taylor, O. A. (۲۰۱۲). The relationship between culture and counterproductive ...
 • Westphal, J. D. (۲۰۱۰). An impression management perspective on job ...
 • ZeiglerHill, V, Wallace, M. T., & Myers, E. M. (۲۰۱۲). ...
 • Algina, J, & Olejnik, S. (۲۰۰۰). Determining sample size for ...
 • Ariani, D. W. (۲۰۱۳). The relationship between employee engagement, organizational ...
 • Bennett, R.J, & Robinson, S.L. (۲۰۰۰). Development of a measure ...
 • Berber, A, & Rafcanin, Y. (۲۰۱۲). Investigation of organizational citizenship ...
 • Bergeron, D.M, Shipp, A.J., Rosen, B., & Furst, S.A. (۲۰۱۳). ...
 • Bolino, M. C. (۱۹۹۹). Citizenship and impression management: good soldiers ...
 • Bolino, M, Klotz, A.C., & Daniels, D. (۲۰۱۴). The impact ...
 • Bolino, M. C, & Turnley, W. H. (۱۹۹۹). Measuring impression ...
 • Bolino, M. C, Varela, J. A., Bande, B., & Turnley, ...
 • Bowling, N. A. (۲۰۱۰). Effects of Job Satisfaction and Conscientiousness ...
 • Cox, B. D. (۲۰۱۰). Differential functioning by high and low ...
 • Dalal, R.S. (۲۰۰۵). A meta-analysis of the relationship between organizational ...
 • DuBrin, A. J. (۲۰۱۱). Impression management in the workplace: Research, ...
 • Edwards, M. S, & Greenberg, J. (۲۰۱۰). What is insidious ...
 • Farrell, S. K, & Finkelstein, L. M. (۲۰۱۱). The Impact ...
 • Finkelstein, M. A. (۲۰۰۶). Dispositional predictors of organizational citizenship behavior: ...
 • Gallagher, V. C. (۲۰۰۷). Situational and dispositional antecedents and consequences ...
 • Golparvar, Mohsen., Alimardani, Somayeh., Aghaie, Asghar. (۲۰۱۱). The role of ...
 • Grant, A. M, & Mayer, D. M. (۲۰۰۹). Good soldiers ...
 • Green, D. (۲۰۱۴). Insider threats and employee deviance: Developing an ...
 • Hoffman, B. J, Blair, C. A., Meriac, J. P., & ...
 • Jain, A. K. (۲۰۰۹). Exploring the relative relevance of organizational ...
 • Jain, A. K. (۲۰۱۲). Moderating effect of impression management on ...
 • Jain, A. K, Giga, S. I., Cooper, C. L. (۲۰۱۱). ...
 • Johnson, S. K., Holladay, C. L., & Quinones, M. A. ...
 • Kazemi, Maryam. (۲۰۱۲). The relationship between psychological capital and spiritual ...
 • Kleinmann, M, & Klehe, U. (۲۰۱۱). Selling oneself: Construct and ...
 • Lee K, & Allen N. (۲۰۰۲). Organizational citizenship behavior and ...
 • Le Roy, J, & Rioux, L. (۲۰۱۳). The mediating role ...
 • Nguyen, N.T, Seers, A., & Hartman, N.S. (۲۰۰۸). Putting a ...
 • Nayyar, S, & Raja, N. T. (۲۰۱۲). The impact of ...
 • Podsakoff, N. P, Whiting, S. E., Podsakoff, P. M., & ...
 • Pavalache Ilie, M. (۲۰۱۴). Organizational citizenship behavior, work satisfaction and ...
 • Proost, K, Germeys, F, & Schreurs. (۲۰۱۰). When does impression ...
 • Proost, K, Schreurs, B., De Witte, K., & Derous, E. ...
 • Punia, B.K, & Rana, H. (۲۰۱۳). Correlates, antecedents, and implications ...
 • Rana, H, & Punia, B.K. (۲۰۱۴). Management mechanisms and implications ...
 • Sharifi, Seyyed Mahdi & Nargesian, Abbas. (۲۰۱۳). Investigating the relationship ...
 • Snell, R. S, & Wong, Y. L. (۲۰۰۷). Differentiating good ...
 • Taylor, O. A. (۲۰۱۲). The relationship between culture and counterproductive ...
 • Westphal, J. D. (۲۰۱۰). An impression management perspective on job ...
 • ZeiglerHill, V., Wallace, M. T., & Myers, E. M. (۲۰۱۲). ...
 • نمایش کامل مراجع