ویژگی های جامعه میکروبی خاک ریزوسفری زمین های شور

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOBSA-1-2_004

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

شوری منابع خاک و آب یک از شرایط تنشی غیرزنده مهم حاکم بر کشاورزی ایران محسوب می شود. یکی از راه کارهای مبتنی بر کشاورزی پایدار برای افزایش کارایی تولید محصول در شرایط شور، استفاده از پتانسیل ریزجانداران سازگار با شرایط تنش شوری موجود در ریزوسفر گیاهان مناطق شور است. شوری بر جامعه میکروبی خاک تاثیرگذار است و در مقابل، ریزجانداران هم می توانند در شرایطی گیاه را در برابر اثرات مخرب شوری یاری کنند. پژوهش ها نشان داده است که مدیریت جامعه میکروبی ریزوسفر گیاهان رشد یافته در مناطق شور می تواند گزینه مناسبی برای حل بخشی از مشکلات شوری در کشاورزی باشد. در این مقاله به اثرات زیادی املاح بر نوع و ترکیب ریزجانداران خاک و ویژگی های محرک رشد باکتری های مفید خاک، محدوده توانایی تحمل ریزجانداران به درجات مختلف شوری و سازوکارهایی که جامعه میکروبی برای کمک به گیاهان در برابر تنش شوری اتخاذ می کند پرداخته می شود. در انتهای این نوشتار، پیشنهادها و توصیه هایی برای بهره گیری از این پتانسیل زیستی ارائه می شود.

Authors

هوشنگ خسروی

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب