اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سرمایه روان شناختی و سازگاری نوجوانان دختر بد سرپرست

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-5-3_003

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: برخی از مطالعات اهمیت آموزش مهارت های زندگی را بر روی مشکلات روان شناختی تایید نموده اند. در سال های اخیر سازه های جدیدی نظیر سازگاری و سرمایه روان شناختی مطرح شده اند. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سرمایه روان شناختی و سازگاری در نوجوانان دختر بدسرپرست شهر دهلران بود. روش: این پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح(پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل) اجرا گردید. جامعه ی آماری شامل کلیه ی نوجوانان دختر بدسرپرست شهر دهلران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (پانزده نفر برای هر گروه) جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت ده جلسه (شصت دقیقه ای به مدت دو ماه و نیم)، تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفتند. هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه های سرمایه روان شناختی لوتانز۲۰۰۷ و آزمون شخصیتی کالیفرنیا ۱۹۵۳ به عنوان پیش آزمون و پس آزمون مورد سنجش قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری و نرم افزار SPSS۱۹ استفاده گردید. نتایج: براساس نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری، آموزش مهارت های زندگی باعث افزایش سرمایه روان شناختی (خودکارآمدی، امید، تاب آوری و خوش بینی) و سازگاری (فردی و اجتماعی) در گروه آزمایش گردید. (۰/۰ ۱>P) بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد که آموزش مهارت های زندگی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای مناسب برای ارتقای سرمایه روان شناختی و سازگاری نوجوانان دختر بدسرپرست به کار رود.

Authors

فضل الله میردریکوند

دانشگاه لرستان خرم آباد، ایران

عزت الله قدم پور

دانشگاه لرستان، خرم آباد

میعاد کاوریزاده

دانشگاه لرستان، خرم آباد.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Okrodudu, G. Infuence of parenting styles on adolescent delinquency in ...
 • Hoksbergen RAC, Terlak Y. Post traumatic stress disorder in adopted ...
 • Ortho Psychiatry ۲۰۰۳; ۷۳, ۲۵۵-۲۶۵ ...
 • Chan DW. Emotional intelligence, social coping and psychological, distress among ...
 • Luthans F, Luthans K, Luthans BC. Positive Psychological Capital: Beyond ...
 • Parker C, Baltes B, Young S, Huff J, Altmann R, ...
 • Pitman RK. Regional cerebral blood fow in amygdale and medial ...
 • UNICEF. Which skills are life skills? Available at: http:/www.unicef.org/life skills. ...
 • Esmaelzadeh S. The effectiveness of social skills training on students' ...
 • Hatami M, Kavosyan J. The effectiveness of teaching life skills ...
 • Borg W, Gall J. Quantitative and qualitative research methods in ...
 • Arefneghad M, Nasresfehani A, mohammadi S, Khalili A. The effect ...
 • Maitland JG, Cruise RJ, Blitchington P. A factor analysis of ...
 • Esfehani Asl M. Compare personal and social adjustment and academic ...
 • Avison R, Aneshensel CS, Schieman S, Wheaton B. Advances in ...
 • Pick S, Givudan M, Poortinga YH. Sexuality and life skills ...
 • نمایش کامل مراجع