تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت درمانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان ناشنوا

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-6-1_003

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: نقص حسی منجر به حس زندگی در دنیایی ساکت و رمزآلود است، و عاملی در جهت بروز محدودیت ارتباطات اجتماعی و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر واقعیت درمانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان ناشنوا شهر اصفهان انجام شد. روش: مطالعه نیمه آزمایشی حاضر با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا گردید. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر ناشنوا ده الی دوازده ساله مقطع دبیرستان در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ بود که از میان آن ها سی دانش آموز براساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند، گروه آزمایش ده جلسه نود دقیقه ای در پنج هفته تحت آموزش واقعیت درمانی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف(۱۹۹۵) بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج تحلیل کوارایانس نشان داد آموزش مبتنی بر واقعیت درمانی منجر به افزایش معنادار عملکرد بهزیستی روان شناختی (پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط برمحیط، زندگی هدفمند و رشد فردی) گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون شده است.(۰۵/>P)  بحث و نتیجه گیری: آموزش واقعیت درمانی بر مبنای پذیرش مشکلات زندگی منجر به افزایش میزان بهزیستی روان شناختی در افراد ناشنوا می گردد. نقایص حسی از جمله ناشنوایی تاثیر عمیقی بر باورهای زندگی فردی دارد، که با استفاده از راهبردهای درمان روان شناختی مانند واقعیت درمانی می توان تا حد زیادی از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری نمود.

Authors

مژگان عارفی

دانشگاه آزاداسلامی، واحد اصفهان(خوارسگان)

مرضیه گنجوری

دانشگاه آزاداسلامی، واحد اصفهان(خوارسگان)

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Vermeerbergen M, Myrian M, Herrewghe V. ۲۰۱۲. Doeenzamheid blijeft.The loneliness ...
 • Akbari A. ۲۰۱۴. Compare personality traits, learning styles in normal ...
 • Felinger J, holzinger D. ۲۰۱۱. Enhancing Rsilience to Mental Helth ...
 • Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R.E. ۲۰۰۳. Personality, culture, ...
 • Glasser W, Wubbolding RE .۲۰۰۳. Reality Therapy. www.thomsonedu.com ...
 • ShafiAbadi, A, Naseri GH. ۲۰۱۶. Theories of Counseling and Psychotherapy, ...
 • Shar. f. ۲۰۱۵. Theories of Psychotherapy and counseling, translation M. ...
 • Bhargava R. ۲۰۱۳. The Use of Reality Therapy With a ...
 • Alsoalmeh A, Alsamadi A. ۲۰۱۲. Real mass treatment in relieving ...
 • Turner O. ۲۰۰۷. Suicide in deaf populations: a literature review. ...
 • Akbarinezhad H, Etamdi A, Nasernezhad F. ۲۰۱۵. The effectiveness of ...
 • KHazan K. ۲۰۱۵. Training concepts of reality therapy on older ...
 • Ghorbanalipur M, Najafi M, Alirezalu Z & Nasimi M. ۲۰۱۵. ...
 • Amiri M, Aghamohamadeian H, Kemeiayi. ۲۰۱۲. The effectiveness of reality ...
 • Borg W, Gall J. ۲۰۱۵. Quantitative and qualitative research methods ...
 • Behzadpur S, Motahari Z, Vakili M, Sohrabi F. ۲۰۱۵. The ...
 • Asadi S, Vakili P. ۲۰۱۵. The Effectiveness of Reality Therapy ...
 • Vermeerbergen M, Myrian M, Herrewghe V. ۲۰۱۲. Doeenzamheid blijeft .The ...
 • Akbari A. ۲۰۱۴. Compare personality traits, learning styles in normal ...
 • Felinger J, holzinger D. ۲۰۱۱. Enhancing Rsilience to Mental Helth ...
 • Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R.E. ۲۰۰۳. Personality, culture, ...
 • Glasser W, Wubbolding RE .۲۰۰۳. Reality Therapy. www.thomsonedu.com ...
 • ShafiAbadi, A, Naseri GH. ۲۰۱۶. Theories of Counseling and Psychotherapy, ...
 • Shar. f. ۲۰۱۵. Theories of Psychotherapy and counseling, translation M. ...
 • Bhargava R. ۲۰۱۳. The Use of Reality Therapy With a ...
 • Alsoalmeh A, Alsamadi A. ۲۰۱۲. Real mass treatment in relieving ...
 • Turner O. ۲۰۰۷. Suicide in deaf populations: a literature review. ...
 • Akbarinezhad H, Etamdi A, Nasernezhad F. ۲۰۱۵. The effectiveness of ...
 • KHazan K. ۲۰۱۵. Training concepts of reality therapy on older ...
 • Ghorbanalipur M, Najafi M, Alirezalu Z & Nasimi M. ۲۰۱۵. ...
 • Amiri M, Aghamohamadeian H, Kemeiayi. ۲۰۱۲. The effectiveness of reality ...
 • Borg W, Gall J. ۲۰۱۵. Quantitative and qualitative research methods ...
 • Behzadpur S, Motahari Z, Vakili M, Sohrabi F. ۲۰۱۵. The ...
 • Asadi S, Vakili P. ۲۰۱۵. The Effectiveness of Reality Therapy ...
 • نمایش کامل مراجع