رابطه بین انعطاف پذیری و تحمل پریشانی با میانجیگری جهت گیری منفی به مشکل نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-6-3_003

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: جهت گیری منفی به مشکل باعث ناکارآمد شدن تلاش های فرد در مواجهه با شرایط تنش زا می شود و به او اجازه نمی دهند در مسیر تحقق اهدافش تلاش کند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اهمیت موضوع به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری و تحمل پریشانی با میانجیگری جهت گیری منفی به مشکل نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته است. روش: مطالعه حاضر یک پژوهش همبستگی بود که با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری صورت گرفت. جامعه پژوهش، شامل کلیه نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست شهر کرمان بود که در مراکز بهزیستی نگهداری می شدند. با روش نمونه گیری خوشه ای صد و سی و پنج نفر از این جامعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس انعطاف پذیری شناختی، تحمل پریشانی و جهت گیری منفی به مشکل استفاده شد. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که متغیر انعطاف پذیری شناختی علاوه بر اینکه می تواند به طور مستقیم برتحمل پریشانی نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست تاثیر بگذارد، می تواند با اثرگذاری بر جهت گیری منفی به مشکل، تحمل پریشانی نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست را تحت تاثیر قرار دهد.(۰/۰۱>P) با این وجود، تاثیر غیرمستقیم از طریق جهت گیری منفی، بیشتر از تاثیر مستقیم بود. در نهایت، شاخص های برازش نشان داد که مدل ارائه شده در پژوهش حاضر با حذف یکی از خرده مقیاس های انعطاف پذیری شناختی، مورد تایید قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نقش مهم آشفتگی های شناختی و هیجانی در آسیب های روانی، می توان با آموزش راهبردهای مبتنی بر انعطاف پذیری شناختی، با تاکید بر جهت گیری مثبت نسبت به مشکل، قدرت سازگاری نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را در برخورد با شرایط تنش زا به حداکثر رساند.

Authors

یاسر رضاپورمیرصالح

دانشگاه اردکان

منیره اسماعیل بیگی

دانشگاه اردکان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Öztürk A, Mutlu T. The relationship between attachment style, subjective ...
 • Soleymani Fard S. Comparing the social skills of adolescent’s orphans ...
 • Ginsburg GS, Affrunti NW. Generalized Anxiety Disorder in Children and ...
 • Bender K, Brown SM, Thompson SJ, Ferguson KM, Langenderfer L. ...
 • Kapanee AR, Rao K. Attachment style in relation to family ...
 • Simons JS, Gaher RM. The Distress Tolerance Scale: Development and ...
 • O’Cleirigh C, Ironson G, Smits JA. Does distress tolerance moderate ...
 • Baker CN, Hoerger M. Parental child-rearing strategies influence self-regulation, socio-emotional ...
 • Rutherford HJ, Goldberg B, Luyten P, Bridgett DJ, Mayes LC. ...
 • Folkman S, Lazarus RS. The relationship between coping and emotion: ...
 • Keough ME, Riccardi CJ, Timpano KR, Mitchell MA, Schmidt NB. ...
 • Haglund ME, Nestadt P, Cooper N, Southwick S, Charney D. ...
 • Kashdan TB, Rottenberg J. Psychological flexibility as a fundamental aspect ...
 • Dickstein DP, Nelson EE, McClure EB, Grimley ME, Knopf L, ...
 • Klohnen EC. Conceptual analysis and measurement of the construct of ...
 • Lougheed JP, Hollenstein T. Socioemotional flexibility in mother-daughter dyads: Riding ...
 • GÜNDÜZ B. Emotional intelligence, cognitive flexibility, and psychological symptoms in ...
 • Masuda A, Mandavia A, Tully EC. The role of psychological ...
 • Cheng C, Cheung MW. Cognitive processes underlying coping flexibility: Differentiation ...
 • Kertz S, Woodruff-Borden J. The role of metacognition, intolerance of ...
 • Temel S. The effects of problem-based learning on pre-service teachers' ...
 • Dugas MJ, Freeston MH, Ladouceur R. Intolerance of uncertainty and ...
 • Masuda A, Anderson PL, Wendell JW, Chou Y-Y, Price M, ...
 • Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: ...
 • Nolen-Hoeksema S, Girgus JS, Seligman ME. Learned helplessness in children: ...
 • Delahunty A, Morice R, Frost B. Specific cognitive flexibility rehabilitation ...
 • Masuda A, Anderson PL, Wendell JW, Chou Y-Y, Price M, ...
 • Allylu, M. ShahJouye, T. Hashemi, z. Comparison of uncertainty, anxiety, ...
 • Esnaashari, SM. Mohammadkhani. Sh, Hassanabadi, H. Cognitive model of anxiety ...
 • Alavi, Kh. ModarresGharavi, M. AminYazdi, SA. SalehiFadardi, J. Effectiveness of ...
 • Dennis JP, Vander Wal JS. The cognitive flexibility inventory: Instrument ...
 • Fazeli, ME. Ehteshamzadeh, P. Hashemi Sheikh Bahani, SE... The effectiveness ...
 • Soltani, E. Shareh, H. Barinian, SA. Farmani, A. The mediating ...
 • نمایش کامل مراجع