اثربخشی روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهزیستی روان شناختی مادران کودکان اوتیسم

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-6-4_003

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: تولد کودک اوتیسم ضربه های مخربی را بر سازگاری و بهزیستی روانی خانواده ها وارد می سازد. به نحوی که خانواده های کودکان اوتیسم مشکلات سازشی بیشتری نسبت به والدین کودکان عادی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی برکیفیت زندگی بر بهزیستی روان شناختی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم بوده است.  روش: این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا گردید. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودک اوتیسم مراجعه کننده به مرکز اوتیسم شهرستان کاشان در پاییز سال ۱۳۹۵ بود، که با در نظر گرفتن ملاک های ورود و خروج، بیست نفر واجد شرایط ورود به مطالعه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه (هفته ای یک جلسه شصت دقیقه ای) تحت آموزش به شیوه روان درمانی مبتنی برکیفیت زندگی قرار گرفتند اماگروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. در این پژوهش از پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف و مقیاس کیفیت زندگی درمانی استفاده گردید. داده ها با با بهره گیری از روش آماری تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج تجزیه کواریانس نشان داد آموزش روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی منجر به افزایش معنادار عملکرد بهزیستی روان شناختی (پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد فردی) گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون شده است.(۰۵/>P) بحث و نتیجه گیری: این کودکان، با تاخیر در ارتباط و الگوهای ارتباطی کلیشه ای محدود خود، فشارهای روانی بسیاری را بر خانواده ها و به خصوص مادران وارد می کنند. بنابراین برنامه هایی جهت حمایت از خانواده ها و آموزش راهبردهای سلامت روانی ضروری می باشد.

Keywords:

Psychotherapy Based on Quality of Life , Psychological Well-Being , Autistic Children , Mothers , روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی , بهزیستی روان شناختی , کودکان اوتیسم , مادران

Authors

فریبرز صدیقی ارفعی

College of humanities sciences, university of Kashan.

نسرین دارا

دانشگاه کاشان.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Shokri, Shahraray, Daneshvarpour, Dastjerdi. Individual differences in identity styles and ...
 • Ghasemi, Kajbaf, Rabiee. The effectiveness of quality of life psychotherapy ...
 • Bridges, Margie, Zaff. Family intervention services program evaluation: a brief ...
 • Ryff. Psychological well-being in adult life. Psychological science ۱۹۹۵:۱۰۰-۴ ...
 • Compton. Toward a tripartite factor structure of mental health: subjective ...
 • Springer, Hauser. An assessment of the construct validity of Ryff’s ...
 • Keyes. Social well-being. Social psychology quarterly. ۲۰۰۲:۱۲۱-۴۰ ...
 • Knekt, P., Lindfors, O., Renlund, C., Sares-Jaske, L., Laaksonen, M.A. ...
 • Segerstrom, Miller. Psychological stress and the human immune system: a ...
 • Afrooz. An introduction of psychology and education of exceptional children. ...
 • Wang, Davidson, Yakushko. The scale of ethnocultural empathy: development, validation, ...
 • Mehrdad K. Recognizing and treating child behavioral problems: Kankash; ۱۹۹۳ ...
 • Kendall. Childhood disorders. New York, ۲۰۰۰ ...
 • Mansell. A survey of parents' reactions to the reaction to ...
 • Bradford. Children, families and chronic disease: psychological models and methods ...
 • Anastopoulos, Guevremont, Shelton, DuPaul. Parenting stress among families of children ...
 • Gallo, Bogart, Vranceanu, Matthews. Socioeconomic status, resources, psychological experiences, and ...
 • Herring, Gary, Taffe, Sweeney, Eifeld. Behaviour and emotional problems in ...
 • McConkeya. The impact on mothers of bringing up a child ...
 • Narimani. Comparison of mental health of autistic children's mothers۲۰۰۸. [Persian]۲۱. ...
 • Frisch. Finding happiness with quality of life therapy: appositive psychology ...
 • Riyahi. The effect of supportive and cognitive-behavioral therapy on mental ...
 • Myers. Management of children with Autism spectrum disorders. Pediatrics. ۲۰۰۷;۱۲۰(۵):۱۱۶۲–۸۲ ...
 • Chime. Problems and needs of mothers with Autistic children. J ...
 • Duarte. Factors associated with stress in mothers of children with ...
 • Winch. Selected studies in marriage and the family. New York: ...
 • Tuna. Quality of life of primary caregivers of children with ...
 • Seligman. Subjective well-being. Clin Psychol. ۲۰۰۲(۲۴):۲۵-۴۱ ...
 • Mauro. Quality of life in individuals with Anxiety disorders. The ...
 • Mugno. Impairment of quality of life in the parent of ...
 • Hedda. Families with children who have Autism spectrum disorders: stress ...
 • Lin. Families of adolescents and adults with Autism spectrum disorders ...
 • S Nejat , A Montazeri , K Holakouie Naieni , ...
 • نمایش کامل مراجع