بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودتنظیم گری و خویشتنداری نوجوانان دارای اختلال مصرف مواد

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-6-4_002

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: نظر به اهمیت اجرای مداخلات روان شناختی در کار با نوجوانان دارای اختلال مصرف مواد و از آنجا که خودتنظیم گری و خویشتنداری از مهمترین همبسته های مصرف مواد هستند، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خویشتنداری و خودتنظیمی نوجوانان دارای اختلال مصرف مواد انجام شده است. روش: دراین پژوهش شبه آزمایشی از طرح دو گروهی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه مورد بررسی این پژوهش را کلیه نوجوانان دارای اختلال مصرف مواد مراجعه کننده به کلینیک های درمانی ترک اعتیاد استان اصفهان تشکیل داده است. از بین نوجوانان دارای اختلال مصرف مواد سی نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس و بر اساس ملاک های ورود انتخاب شدند و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه پانزده نفر) قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه خودکنترلی تانجی و مقیاس خودتنظیم گری SRI-S استفاده گردید. گروه آزمایش در هشت جلسه یک ساعته تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد، روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در گروه آزمایش بر متغیرهای خویشتنداری و خودتنظیمی تاثیر معناداری داشته است و نمرات پس آزمون متغیرها در گروه آزمایش نسبت به پیش آزمون افزایش یافته بود.  بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش خویشتنداری و خود تنظیمی نوجوانان دارای اختلال مصرف مواد موثر بوده است. بر این اساس و با درنظر داشتن اینکه ضعف در خودتنظیم گری و خویشتن داری یکی از دلایل مهم اعتیاد به خصوص در نوجوانان است لذا به روانشناسان، مددکاران اجتماعی و سایر حرفه های یاری رسان توصیه می شود در کار با نوجوانان دارای اختلال مصرف مواد از این مداخله بهره جویند.

Keywords:

Addiction , Self-Control , Self-Regulation , Acceptance and Commitment Treatment , Adolescents , اعتیاد , خویشتنداری , خود تنظیمی , درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد , نوجوانان

Authors

محسن سعیدمنش

گروه روانشناسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

میترا پهلوان

دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • National Institute on Drug Abuse (NIDA). Understanding drug abuse and ...
 • Newcomb M, Richardson M. Substance use disorders. In Hersen RT, ...
 • Mousavi Moghadam S, R., Chegeni M, E. Study the relationship ...
 • Association. AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth ...
 • Ford JA, Blumenstein L. Self-control and substance use among college ...
 • Kazemi Y, Nikmanesh Z. The relationship between religion, self-control and ...
 • Rostam Oughali Z, Musa Zade T, Reza Zade B, Rostam ...
 • Chavarria J, Stevens E, B., Jason L, A., Ferrari J ...
 • Bakhshani N, M., Hosseinbor M. A Comparative study of self-regulation ...
 • Hayes SC, Luoma J, Bond FW, Masuda A, Lillis J. ...
 • Flaxman PE, Blackledge J, T., Bond F, W. Acceptance and ...
 • Blackledge J, T., Hayes S, C. Emotion regulation in acceptance ...
 • Mohhamadi L, Saleh Zadeh Abarghoee M, Nasirian M. Effectiveness of ...
 • Brown KW RR, M. The benefits of being present: acceptance ...
 • Wells A, Fisher P, Myers S, Wheatley J, Patel T, ...
 • Kiani A, Ghasemi N, Pour Abbas A. Effectiveness of group-based ...
 • Mohammadi L, Salehzade Abarghoei M, Nasirian M. Effectiveness of acceptance ...
 • Tangney JP, Baumeister RF, Boone AL. High self-control predicts good ...
 • Maredpour A, Najafi M, Amiri F. The effectiveness of mindfulness-based ...
 • Ibanez MI, Ruiperez MA, Moya J, Marques MJ, Ortet GA. ...
 • Besharat M, A. investigating the psychometric properties of a short ...
 • Hayes S, Strosahl K, D., Wilson K. Acceptance and commitment ...
 • Baumeister R, F. Self-regulation and the executive function: the self ...
 • Pasandide A. Analyzing the issue of self-control in the community ...
 • نمایش کامل مراجع