موانع توانمندسازی مددجویان در طرح های اشتغال زای کشاورزی کمیته امداد امام خمینی در استان گلستان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-7-1_006

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: رفع موانع توانمندسازی اقشار نیازمند جامعه در برنامه های توسعه اشتغال موضوعی کلیدی به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررسی موانع توانمندسازی مددجویان در طرح های اشتغال زای کشاورزی کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان گلستان انجام شده است.  روش: پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) در طرح های اشتغال زای کشاورزی در استان گلستان در سال ۱۳۹۵ به تعداد هفتصد و هفتاد و نه نفر بودند که صد و شصت نفر از آنان به صورت تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود. روایی صوری ابزار پژوهش با بررسی دیدگاه های اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناسان کمیته امداد تعیین شد. همچنین روایی محتوایی ابزار پژوهش با استفاده از نسبت اعتبار محتوا و شاخص اعتبار محتوا تعیین شد که مقدار نسبت اعتبار محتوا هشتاد و نه صدم و مقدار شاخص اعتبار محتوا هشتاد و سه صدم به دست آمد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای موانع توانمندسازی هشتاد و یک صدم بود. با توجه به این که پژوهش به دنبال کاهش حجم متغیرها و دسته بندی موانع توانمندسازی مددجویان در طرح های اشتغال زا بود، داده ها با استفاده از تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی و به کمک نرم افزار SPSS۲۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج: نتایج تحلیل عاملی نشان داد موانع توانمندسازی مددجویان در طرح های اشتغال زای کشاورزی در نه عامل اقتصادی، فردی و خانوادگی، انگیزشی، آموزشی، رفتاری، بازار، اعتبارات، شغلی و اجتماعی قرار می گیرند که در مجموع ۰۸۳/۶۶% از واریانس کل متغیرها را تبیین  و به خود اختصاص داده اند. بحث و نتیجه گیری:  می توان نتیجه گرفت موانع اقتصادی و سپس موانع فردی و خانوادگی، مهمترین موانع توانمندسازی مددجویان در طرح های اشتغال زای کشاورزی کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان گلستان هستند.

Keywords:

Empowerment , Employment Plans , Imam Khomeini Relief Committee , توانمندسازی , طرح های اشتغال زا , کمیته ی امداد امام خمینی (ره)

Authors

محمدرضا محبوبی

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

پرستو کیانوش

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

احمد عابدی سروستانی

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Kimayee A. Empowerment Methods of Female Head of Households. Journal ...
 • Asgari A. The Effectiveness of Educational and Cultural Services of ...
 • Kargarkarambasti A. A Study of the Concept, Views, and Models ...
 • Shaditalab J, Vahabi M, Varmazyar H. Poverty Income is Just ...
 • Jafarzadehpour F. Empowerment in Speech and Practice of Development. Journal ...
 • Khalati M. Women Empowerment: Definitions, Fields, Levels, and Models. Selected ...
 • Ghalipoor A, Rahimian A. The Relationship of Economic, Cultural and ...
 • Vosoughi M, Habibi, S. Indigenous Knowledge; A Step to Localization ...
 • Barghi H, Ghanbari Y. Survey on the Components of Empowerment ...
 • Babaei M, Safa Sh. A Survey on the Status of ...
 • Shakouri A, Rafatjah M, Jafari M. Women's Capacity Components and ...
 • Shakouri A. Women's Support and Empowerment Policy. Journal of the ...
 • Shahriari, A. The Study of Ways to Empower Rural Women ...
 • Kalantari, Kh, Shabanali Fami H, Soroush Mehr H. Investigating the ...
 • Asghari Lafmajani S, Shahraki I, Nadarifar M. Obstacles to the ...
 • Heidarisaraban V, Hassanzadeh M. Survey of Barriers to Rural Woman ...
 • Charmchian Langroudi M, Alibeygy AH. Investigating Factors Affecting the Psychological ...
 • Pitt MM, Khandker R, Cartwright J. Does Micro-Credit Empower Women? ...
 • Shettar RM. A Study on Issues and Challenges of Women ...
 • Pitamber S. Factors Impeding the Poverty Reduction Capacity of Micro-credit: ...
 • Basnet X. Microcredit Programs and Their Challenges in Nepal, Salem ...
 • Chakravarty S, Kumar A, Nathjha A. Women’s Empowerment in India: ...
 • Oyelude AA, Bamigbola AA. Women Empowerment through Access to Information ...
 • Eleweke J, Soje G. Challenges of Empowering People with Disabilities ...
 • Menhas R, Jabeen N, Akhtar S, Yaqoob M. Cultural Barriers ...
 • Esayas Amphune B, Tolossa Degaga D. Women's Economic Empowerment: Obstacles ...
 • Akhunzada ZU, Mamoon Khan Khattak MK, Ashraf A. Sociocultural Barriers ...
 • Asadi Khalili NK. Obstacles to the Advancement of Women's Empowerment ...
 • Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psych. ...
 • Waltz CF, Bausell RB. Nursing research: design, statistics, and computer ...
 • Kimayee A. Empowerment Methods of Female Head of Households. Journal ...
 • Asgari A. The Effectiveness of Educational and Cultural Services of ...
 • Kargarkarambasti A. A Study of the Concept, Views and Models ...
 • Shaditalab J, Vahabi M, Varmazyar H. Poverty Income is Just ...
 • Jafarzadehpour F. Empowerment in Speech and Practice of Development. Journal ...
 • Khalati M. Women Empowerment: Definitions, Fields, Levels and Models. Selected ...
 • Ghalipoor A, Rahimian A. The Relationship of Economic, Cultural and ...
 • Vosoughi M, Habibi, S. Indigenous Knowledge; A Step to Localization ...
 • Barghi H, Ghanbari Y. Survey on the Components of Empowerment ...
 • Babaei M, Safa Sh. A Survey on the Status of ...
 • Shakouri A, Rafatjah M, Jafari M. Women's Capacity Components and ...
 • Shakouri A. Women's Support and Empowerment Policy. Journal of the ...
 • Shahriari, A. The Study of Ways to Empower Rural Women ...
 • Kalantari, Kh, Shabanali Fami H, Soroush Mehr H. Investigating the ...
 • Asghari Lafmajani S, Shahraki I, Nadarifar M. Obstacles to the ...
 • Heidarisaraban V, Hassanzadeh M. Survey of Barriers to Rural Woman ...
 • Charmchian Langroudi M, Alibeygy AH. Investigating Factors Affecting the Psychological ...
 • Pitt MM, Khandker ShR, Cartwright J. Does Micro-Credit Empower Women? ...
 • Shettar RM. A Study on Issues and Challenges of Women ...
 • Pitamber S. Factors Impeding the Poverty Reduction Capacity of Micro-credit: ...
 • Basnet X. Microcredit Programs and Their Challenges in Nepal, Salem ...
 • Chakravarty S, Kumar A, Nathjha A. Women’s Empowerment in India: ...
 • Oyelude AA, Bamigbola AA. Women Empoverment through Accsess to Information ...
 • Eleweke J, Soje G. Challenges of Empowering People with Disabilities ...
 • Menhas R, Jabeen N, Akhtar S, Yaqoob M. Cultural Barriers ...
 • Esayas Amphune B, Tolossa Degaga D. Women's Economic Empowerment: Obstacles ...
 • Akhunzada ZU, Mamoon Khan Khattak MK, Ashraf A. Socio- cultural ...
 • Asadi Khalili NK. Obstacles to the Advancement of Women's Empowerment ...
 • Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psych. ...
 • Waltz CF, Bausell RB. Nursing research: design, statistics, and computer ...
 • نمایش کامل مراجع