بررسی تطبیقی میزان فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی روانپزشکی با دیگر حوزه های عمل مددکاری اجتماعی در شهر تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-11-2_003

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: مددکاری اجتماعی روانپزشکی یکی از مهمترین حوزه هایی است که مددکاران اجتماعی به عنوان عضوی از تیم درمان، خدمات تخصصی را برای فراهم کردن محیط زیست حمایتی از افراد دارای اختلال روان و خانواده های آنان به منظور رفع نیازها و برگشت مجدد آن ها به جامعه ارائه می نمایند. از آن جا که یکی از عوامل تاثیرگذار در کیفیت خدمات اجتماعی به گروه های هدف، فرسودگی شغلیست، این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی میزان فرسودگی شغلی  مددکاری اجتماعی روانپزشکی و دیگر حوزه های عمل مددکاری اجتماعی انجام گردیده است.  روش: جامعه آماری این مطالعه  توصیفی-مقایسه ای کلیه مددکاران اجتماعی شاغل در چهار حوزه آسیب اجتماعی، قضایی، بهداشت و درمان اعم از بیمارستان های عمومی و اعصاب و روان در شهر تهران بود.  سی صد و نوزده نفر از مددکاران اجتماعی پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی گلدارد۱۹۸۷ را تکمیل کردند. به منظور تحلیل یافته ها از آمار توصیفی و استنباطی یه کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج: میانگین فرسودگی شغلی  مددکاران اجتماعی روانپزشکی، ( صد و یک و نود صدم ) از میانگین  سه حوزه دیگر، آسیب اجتماعی، قضایی و بهداشت و درمان عمومی  (هشتاد دو سه و سی و چهار صدم، هشتاد و پنج و نود و سه صدم، هشتاد و هشت و بیست و سه صدم) بالاتر بود. آزمون آماری نشان داد این تفاوت  معنادار است. از سوی دیگر، از میان سه بعد فرسودگی شغلی در بین مددکاران اجتماعی روانپزشکی، جو حاکم بر محیط کار بالاترین نمره را به خود اختصاص داد و بعد از آن به ترتیب، خستگی روانی،  حجم و فشار کاری قرار گرفتند.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه و میزان بالای فرسودگی شغلی در حوزه مددکاری اجتماعی روانپزشکی و تاثیرات آن در زندگی شخصی، شغلی و خصوصا ارائه خدمات مددکار اجتماعی به گروه های هدف، لزوم توجه و مراقبت ویژه توسط سازمان های مربوطه و همچنین، تصویب سیاست های حمایتی در این رابطه از اهم موضوعاتی است که بایستی مدنظر  حوزه بهداشت و درمان قرار گیرد.

Authors

مرضیه قرائت خیابان

Allameh Tabataba'i University

حسین رضایی حسین آبادی

Allameh Tabataba'i University

حامد صادق مقدم جوان

Allameh Tabataba'i University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Sarason IJ, Sarason BR. Abnormal Psychology: The Problem of Maladaptive ...
 • Fred Mal J. Investigating the factors related to burnout of ...
 • Hamid RA, Norulkamar U, Ahmad U. The mediation effect of ...
 • Kalbers L.P, and Timothy J. Antecedents to internal auditor burnout. ...
 • Garcia-rivera B, Martínez I, Barón M. . The impact of ...
 • Mirhashemi M. Predictors of job conflict in professors of Islamic ...
 • van der Doef M, Maes S. . The Job Demand-Control ...
 • Schaufeli WB. Burnout: A short socio-cultural history. In S. Neckel, ...
 • World Health Organization. Mental health and work ۲۰۲۰ [Available from: ...
 • Kamran S, Mojtaba S, Reza FM. Predicting burnout based on ...
 • Massoud SN, Mohammad N, Batool N. Evaluation of the effectiveness ...
 • Lloyd C, King R, Chenoweth L.I. (۲۰۰۲). Social work, stress ...
 • ۲۳ Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. Annu ...
 • Mirab-Zadeh A, Irani S, Sami'ei M, Feiz-Zadeh G. Burnout and ...
 • Fred Mal J. Investigating the factors related to burnout of ...
 • Hamid RA, Norulkamar U, Ahmad U. The mediation effect of ...
 • Kalbers L.P, and Timothy J. Antecedents to internal auditor burnout. ...
 • Garcia-rivera B, Martínez I, Barón M. . The impact of ...
 • Mirhashemi M. Predictors of job conflict in professors of Islamic ...
 • van der Doef M, Maes S. . The Job Demand-Control ...
 • Schaufeli WB. Burnout: A short socio-cultural history. In S. Neckel, ...
 • World Health Organization. Mental health and work ۲۰۲۰ [Available from: ...
 • Kamran S, Mojtaba S, Reza FM. Predicting burnout based on ...
 • Massoud SN, Mohammad N, Batool N. Evaluation of the effectiveness ...
 • Lloyd C, King R, Chenoweth L.I. (۲۰۰۲). Social work, stress ...
 • ۲۳ Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. Annu ...
 • Mirab-Zadeh A, Irani S, Sami'ei M, Feiz-Zadeh G. Burnout and ...
 • نمایش کامل مراجع