اثربخشی طرحواره درمانی در افزایش فرآیند و محتوای خانواده در زوجین

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-9-4_001

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: طلاق یک تجربه استرسزا و چالش برانگیز برای همسران است که معمولا در شرایط ناکارآمدی فرایند و محتوای خانواده اتفاق می افتد. طبق شواهد پژوهشی طرحواره های شناختی همسران از عوامل تاثیرگذار در کیفیت فرایند و محتوای خانواده است. از این رو، پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی طرحواره درمانی در افزایش فرایند و محتوای خانواده در زوجین متقاضی طلاق توافقی انجام شد.  روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. بیست شرکت کننده شامل ده زوج متقاضی طلاق توافقی، از بین مراجعه کنندگان ارجاعی به مراکز مشاوره در شهر قزوین به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی و مساوی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. خط پایه همه شرکت کنندگان در فرایند و محتوای خانواده اندزه گیری شد. مداخلات روانی-آموزشی طرحواره درمانی در دوازده جلسه زوج درمانی برای گروه آزمایش اجرا گردید و برای آزمودنی های گروه کنترل هیچ برنامه ای اجرا نشد. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل کوواریانس چندمتغیری و تعقیبی بنفرونی تحلیل شدند. نتایج: نتایج نشان داد که سطح فرایند و محتوای خانواده در زوجین شرکت کننده در جلسات طرحواره درمانی به طور معناداری بالاتر از گروه کنترل بود.(۰/۱>P)  بحث و نتیجه گیری: باتوجه به نتایج پژوهش طرحواره درمانی یک روش کارآمدی برای افزایش فرایند و محتوای خانواده در زوجین متقاضی طلاق توافقی است. لذا به منظور بهبود فرایند و محتوای خانواده و پیشگیری از وقوع طلاق توافقی، پیشنهاد می شود از مداخلات طرحواره درمانی استفاده شود.

Authors

اعظم هاشمی

Department of counseling, Islamic Azad University

اصغر جعفری

Department of psychology, University of Kashan

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Waring E.M, and Alden L.E. Enhancing marital intimacy through facilitating ...
 • Bromfield N.F, Ashour S, and Rider K. Divorce from arranged ...
 • Sevinç, M. and Garip E.S. A study of parents’ child ...
 • Amato P.R. Research on divorce: Continuing trends and new developments. ...
 • Jafari A. Developing a psycho-educational package based on Satir's model ...
 • Simonic B. and Klobučar N.R. Experiencing positive religious coping in ...
 • Sbarra D.A. Divorce and health: Current trends and future directions. ...
 • Anderson J. The impact of family structure on the health ...
 • Smith-Greenaway E. and Clark S. Variation in the link between ...
 • Sbarra D.A, Coan J.A. Divorce and health: Good data in ...
 • Amato P.R, Hohmann‐Marriott B. A comparison of high‐and low‐distress marriages ...
 • Lohan A. Gupta R. Relationship between differentiation of self and ...
 • Samani S. Family process and content model: A contextual model ...
 • Tamborini C.R, Couch K.A, and Reznik G.L. Long-term impact of ...
 • Jalali E, Sarvghad S. Prediction of adolescents maladaptive schema based ...
 • Eken, E. The role of early maladative schemas on romantic ...
 • Dadomo H, Grecucci A, Giardini I, Ugolini E, Carmelita A, ...
 • Hatami M, Fadayi M. Effectiveness of schema therapy in intimacy, ...
 • Gungor H.C. The predictive role of early maladaptive schemas and ...
 • Panahifar S, Yousefi N, Amani A. The effectiveness of schema-based ...
 • Askari M, Noah S, Aishah S, Hassan B, Baba M. ...
 • Vaezi K. Perpective of divorced women about the factors contributing ...
 • Dehghani M, Esmailian N. Personality characteristics, early maladaptive schema and ...
 • Simeone-DiFrancesco C, Roediger E, Stevens B.A. Schema therapy with couples: ...
 • Karami S. The contribution of early maladaptive schemas in anticipation ...
 • Young J.E, Klosko J.S, Weishaar M.E. Schema therapy: A practitioner's ...
 • Young J.E. Schema-focused therapy for personality disorders, in cognitive behaviour ...
 • Vuijst E, & Poortman A, Das M, Gaalen R. Cross-sibling ...
 • Atkinson T. Healing partners in a relationship. The Wiley-Blackwell Handbook ...
 • Dumitrescu D, Rusu A.S. Relationship between early maladaptive schemas, couple ...
 • Joiner T.E, Brown J.S, Kistner J. The interpersonal, cognitive, and ...
 • Dattilio F.M. Restructuring schemata from family of origin in couple ...
 • Alami N.M. Acritical review of researches in schema therapy area. ...
 • Habibi Askarabadi M, Hajiheydari Z.A. Qualitative study for investigating the ...
 • Hooman H.A. Structural equation modeling with LISREL application. Tehran, Samt ...
 • Bromfield N.F, Ashour S, and Rider K. Divorce from arranged ...
 • Sevinç, M. and Garip E.S. A study of parents’ child ...
 • Amato P.R. Research on divorce: Continuing trends and new developments. ...
 • Jafari A. Developing a psycho-educational package based on Satir's model ...
 • Simonic B. and Klobučar N.R. Experiencing positive religious coping in ...
 • Sbarra D.A. Divorce and health: Current trends and future directions. ...
 • Anderson J. The impact of family structure on the health ...
 • Smith-Greenaway E. and Clark S. Variation in the link between ...
 • Sbarra D.A, Coan J.A. Divorce and health: Good data in ...
 • Amato P.R, Hohmann‐Marriott B. A comparison of high‐and low‐distress marriages ...
 • Lohan A. Gupta R. Relationship between differentiation of self and ...
 • Samani S. Family process and content model: A contextual model ...
 • Tamborini C.R, Couch K.A, and Reznik G.L. Long-term impact of ...
 • Jalali E, Sarvghad S. Prediction of adolescents maladaptive schema based ...
 • Eken, E. The role of early maladative schemas on romantic ...
 • Dadomo H, Grecucci A, Giardini I, Ugolini E, Carmelita A, ...
 • Hatami M, Fadayi M. Effectiveness of schema therapy in intimacy, ...
 • Gungor H.C. The predictive role of early maladaptive schemas and ...
 • Panahifar S, Yousefi N, Amani A. The effectiveness of schema-based ...
 • Askari M, Noah S, Aishah S, Hassan B, Baba M. ...
 • Vaezi K. Perpective of divorced women about the factors contributing ...
 • Dehghani M, Esmailian N. Personality characteristics, early maladaptive schema and ...
 • Simeone-DiFrancesco C, Roediger E, Stevens B.A. Schema therapy with couples: ...
 • Karami S. The contribution of early maladaptive schemas in anticipation ...
 • Young J.E, Klosko J.S, Weishaar M.E. Schema therapy: A practitioner's ...
 • Young J.E. Schema-focused therapy for personality disorders, in cognitive behaviour ...
 • Vuijst E, & Poortman A, Das M, Gaalen R. Cross-sibling ...
 • Atkinson T. Healing partners in a relationship. The Wiley-Blackwell Handbook ...
 • Dumitrescu D, Rusu A.S. Relationship between early maladaptive schemas, couple ...
 • Joiner T.E, Brown J.S, Kistner J. The interpersonal, cognitive, and ...
 • Dattilio F.M. Restructuring schemata from family of origin in couple ...
 • Alami N.M. Acritical review of researches in schema therapy area. ...
 • Habibi Askarabadi M, Hajiheydari Z.A. Qualitative study for investigating the ...
 • Hooman H.A. Structural equation modeling with LISREL application. Tehran, Samt ...
 • نمایش کامل مراجع