اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدACT بر کاهش تعارضات زناشویی و بهبود صمیمیت زوجین متقاضی طلاق

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-9-3_002

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: نقص در صمیمیت و تعارضات زناشویی همواره یکی از دلایل اصلی طلاق بیان شده است. این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش تعارضات زناشویی و بهبود صمیمیت زوجین متقاضی طلاق انجام شد. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون–پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مداخله شهر مشهد در زمستان ۱۳۹۷ بود. سی زوج، به روش نمونه گیری داوطلبانه با جایگزینی تصادفی انتخاب شدند پانزده زوج در گروه آزمایش و پانزده زوج در گروه کنترل قرار گرفتند  اعضای گروه آزمایش طی دوازده جلسه نود دقیقه ای پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کردند در حالیکه اعضای گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفتند. هر دو گروه مقیاس تعارضات زناشویی و پرسشنامه صمیمیت را در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: یافته ها نشان داد که رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش تعارضات زناشویی و بهبود صمیمیت زوجین متقاضی طلاق موثر بوده است.(۰/۱>P) بحث و نتیجه گیری: بر اساس شواهد این پژوهش، می توان نتیجه گیری کرد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مداخله ای موثر است. و استفاده از آن برای کاهش تعارضات زناشویی و بهبود صمیمت زوجین و در نتیجه کاهش میل به طلاق به مراکز مشاوره خانواده و کلینیک های مددکاری اجتماعی، مراکز خدمات بهداشت روانی، مراکز مداخله در بحران و دادگاه های خانواده در جهت کاهش تعارضات زناشویی و بهبود صمیمیت زوجین پیشنهاد می شود.

Keywords:

Acceptance And Commitment Therapy , Marital Conflicts , Intimacy , درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد , تعارضات زناشویی , صمیمیت

Authors

مهدی اعلمی

Department of psychology, Islamic Azad University Torbat-e Jam branch

سعید تیموری

Department of psychology, Islamic Azad University Torbat-e Jam branch

قاسم آهی

Department of psychology, Islamic Azad University, Birjand branch

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Trudle G, and Goldfarb M. Marital and sexual functioning and ...
 • Yousefi N, and Keyani, M. Effectiveness of gestalt therapy and ...
 • Tyrgary A. (Dissertation) Effectiveness of emotional intelligence traning on marital ...
 • Novabinejad S. Marriage and family counseling. Tehran: Parents and Trainers ...
 • Ghaderi Z, Tabrizi M, and Ghodsi,A. Effectiveness of Satir family ...
 • Mansour L, and Adibrad, N. Comparsion betweem marital coflict and ...
 • Harmon D. Black men and marriage: The impact of spirituality, ...
 • Pakgohar M, Mahmoodi M, Bonab B, and Gilyantehrani, S. The ...
 • Pielage S, Luteinjin F, and Arrindell W. Adult attachment, intimacy ...
 • Crawford M, and Unger R. Women and gender: A feminist ...
 • Blum T. Becoming a family counselor: A bridge to family ...
 • Izadi R, Abedi M R. Acceptance and commitment-based therapy. ۵th ...
 • Hayes S, and Stroshal K. A practical guide to acceptance ...
 • Amanollahi A, Heydarianfar N, Khojastehmehr R, and Eymani M. The ...
 • Peterson B, Efert G, Feingold T, and Davidson S. Using ...
 • Kavousian J, Harifi H, and Karimi K. The efficacy of ...
 • Dahl J, Stewart L, Martell C, Kaplan J, and Walser ...
 • Zanganeh Motlagh F, Banee S, Ahadee H, Hatami H. The ...
 • Morshedi M, Davarniya R, Zahrakar K, and Shakarami M. The ...
 • Ovlia N, Fatehizadeh M, and Bahrami F. The effect of ...
 • Neff K. Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young ...
 • Trudle G, and Goldfarb M. Marital and sexual functioning and ...
 • Yousefi N, and Keyani, M. Effectiveness of gestalt therapy and ...
 • Tyrgary A. (Dissertation) Effectiveness of emotional intelligence traning on marital ...
 • Novabinejad S. Marriage and family counseling. Tehran: Parents and Trainers ...
 • Ghaderi Z, Tabrizi M, and Ghodsi,A. Effectiveness of Satir family ...
 • Mansour L, and Adibrad, N. Comparsion betweem marital coflict and ...
 • Harmon D. Black men and marriage: The impact of spirituality, ...
 • Pakgohar M, Mahmoodi M, Bonab B, and Gilyantehrani, S. The ...
 • Pielage S, Luteinjin F, and Arrindell W. Adult attachment, intimacy ...
 • Crawford M, and Unger R. Women and gender: A feminist ...
 • Blum T. Becoming a family counselor: A bridge to family ...
 • Izadi R, Abedi M R. Acceptance and commitment-based therapy. ۵th ...
 • Hayes S, and Stroshal K. A practical guide to acceptance ...
 • Amanollahi A, Heydarianfar N, Khojastehmehr R, and Eymani M. The ...
 • Peterson B, Efert G, Feingold T, and Davidson S. Using ...
 • Kavousian J, Harifi H, and Karimi K. The efficacy of ...
 • Dahl J, Stewart L, Martell C, Kaplan J, and Walser ...
 • Zanganeh Motlagh F, Banee S, Ahadee H, Hatami H. The ...
 • Morshedi M, Davarniya R, Zahrakar K, and Shakarami M. The ...
 • Ovlia N, Fatehizadeh M, and Bahrami F. The effect of ...
 • Neff K. Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young ...
 • نمایش کامل مراجع