اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-9-1_004

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: خیانت یکی از آسیبزاترین مساله های بین فردی است که زنان آسیب دیده از خیانت با آن روبرو هستند. این آسیب در بسیاری از موارد می تواند منجر به علائم شناختی،عاطفی و رفتاری در آنان گردد. لذا بررسی تاثیر مداخلات مشاوره و روانشناسی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. بدین لحاظ پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان زنان آسیب دیده از خیانت انجام شد.  روش: این پژوهش شبه آزمایشی، با استفاده از طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل انجام پذیرفت. جامعه آماری را کلیه زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی، مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره و دادگاه های خانواده شهر تهران که از همسرشان جدا شده بودند تشکیل داده است. از بین آن ها، سی نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و بر اساس ملاک های ورود به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل پانزده نفر در هر گروه قرارگرفتند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه نود دقیقه ای تحت مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند، گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد. در این پژوهش، ازپرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گراس و جان۲۰۰۳ استفاده شد. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از کوواریانس یک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس یک متغیری نشان داد که مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش معنادار میانگین نمرات پس آزمون متغیر تنظیم هیجان در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است. بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش و با توجه به کارایی و اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد، این رویکرد می تواند در زمینه بهبود تنظیم هیجان در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی مورد استفاده مشاوران و درمانگران خانواده قرار گیرد.

Keywords:

Acceptance And Commitment Group Counseling , Emotion Regulation , Infidelity , Women , مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد , تنظیم هیجان , خیانت زناشویی , زنان

Authors

سحر صمدی کاشان

University of Hormozgan.

منصوره حاج حسینی

Department of educational psychology and counseling, faculty psychology and educational, University of Tehran.

احمد بهپژوه

Department of psychology and educational exceptional childern, faculty psychology and educational, University of Tehran.

جواد اژهای

Department of educational psychology and counseling, faculty psychology and educational, University of Tehran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Shackelford T.K, Besser A, Goetz A.T. Personality, marital satisfaction, and ...
 • Snyder DK, Baucom DH, Gordon KC. Treating infidelity: An integrative ...
 • Glaser W, and Glasser C. Getting together and staying together: ...
 • Kaveh S. Wives and unfaithfulness and betrayal: Examining the effective ...
 • Fooladchang M, and Hassannia S. The effectiveness of emotional regulation ...
 • Gross J.J. Emotion regulation in adulthood: Timing is everything. Current ...
 • Gross J.J. Handbook of emotion regulation. ۲۰۱۳. Guilford publications ...
 • Berking M, Wupperman P, Reichardt A, Pejic T, Dippel A, ...
 • Gross J.J, and John O.P. Individual differences in two emotion ...
 • Salovey P, and Mayer J.D. Emotional intelligence. Imagination, cognition and ...
 • Kun B, Balazs H, Kapitany M, Urban R, & Demetrovics ...
 • Hasani J, Azadfalah P, Rasoulzade Tabatabaei K, Ashayeri H. The ...
 • Ahmadi N.M. The Relationship between emotional regulation and marital conflicts ...
 • Blackledge J.T. and Hayes S.C. Emotion regulation in acceptance and ...
 • Honarparvaran N, Nayyeri H.A, and Lotfi M. Practical guide to ...
 • Honarparvaran N. The efficacy of acceptance and commitment therapy (ACT) ...
 • Hill ML, Masuda A, Moore M, Twohig MP. Acceptance and ...
 • Ghasempour A, Hasanzadeh Sh. Psychometric properties of Gross and John’s ...
 • Narimani M, Abbasi M, Bagyan M, Bakhti M. Comparison of ...
 • Barros M. Infidelity behaviors: their effects on sexual desire, relationship ...
 • Garnefski N, Baan N, & Kraaij V. Psychological distress and ...
 • Snyder DK, Baucom DH, Gordon KC. Treating infidelity: An integrative ...
 • Glaser W, and Glasser C. Getting together and staying together: ...
 • Kaveh S. Wives and unfaithfulness and betrayal: Examining the effective ...
 • Fooladchang M, and Hassannia S. The effectiveness of emotional regulation ...
 • Gross J.J. Emotion regulation in adulthood: Timing is everything. Current ...
 • Gross J.J. Handbook of emotion regulation. ۲۰۱۳. Guilford publications ...
 • Berking M, Wupperman P, Reichardt A, Pejic T, Dippel A, ...
 • Gross J.J, and John O.P. Individual differences in two emotion ...
 • Salovey P, and Mayer J.D. Emotional intelligence. Imagination, cognition and ...
 • Kun B, Balazs H, Kapitany M, Urban R, & Demetrovics ...
 • Hasani J, Azadfalah P, Rasoulzade Tabatabaei K, Ashayeri H. The ...
 • Ahmadi N.M. The Relationship between emotional regulation and marital conflicts ...
 • Blackledge J.T. and Hayes S.C. Emotion regulation in acceptance and ...
 • Honarparvaran N, Nayyeri H.A, and Lotfi M. Practical guide to ...
 • Honarparvaran N. The efficacy of acceptance and commitment therapy (ACT) ...
 • Hill ML, Masuda A, Moore M, Twohig MP. Acceptance and ...
 • Ghasempour A, Hasanzadeh Sh. Psychometric properties of Gross and John’s ...
 • Narimani M, Abbasi M, Bagyan M, Bakhti M. Comparison of ...
 • Barros M. Infidelity behaviors: their effects on sexual desire, relationship ...
 • Garnefski N, Baan N, & Kraaij V. Psychological distress and ...
 • نمایش کامل مراجع