مرور سیستماتیک مداخلات ارتقای سلامت اجتماعی با رویکرد سرمایه اجتماعی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-9-1_002

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: سلامت اجتماعی یک جنبه از تعریف سلامت ارایه شده توسط سازمان بهداشت جهانی می باشد. مولفه های سرمایه اجتماعی رابطه نزدیکی با سلامت اجتماعی دارند. در این مطالعه منابعی که مداخله هایی را در زمینه ارتقای سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی گزارش کرده اند، مرور شدند.  روش: این مطالعه، به شیوه مرور سیستماتیک و به منظور شناسایی مداخله هایی که در زمینه سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی انجام شده است اجرا گردید. مطالعه با مرور منابع منتشر شده در بانک های اطلاعات الکترونیک ازجمله پایگاه های ScienceDirect،PubMed،ISI web of sciences،Scopus و سایت سازمان ها و موسسات مرتبط مانند UNDP،Legatum،WHO،World Bank و ILO از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ صورت گرفت.  نتایج: در مجموع چهل و یک سند وارد مطالعه شد. بیش از هفتاد و پنج درصد شرکت کنندگان در مطالعات زنان و مردان بودند ولی در بیش ازنود درصد مداخلات، زنان به عنوان گروه اصلی در نظر گرفته شده بودند. دانش آموزان در پنجاه و شش درصد مطالعات گروه هدف بودند و مداخلات در محیط مدرسه اجرا شده بودند. کارآزمایی بالینی-اجتماعی نود و دو دهم درصد مطالعات، مهمترین روش مطالعه بود. اهداف متعددی در مطالعات گزارش شده است از جمله کاهش فقر، پیشگیری از خشونت، ارتقای سلامت، ادغام اجتماعی، حمایت اجتماعی، بهزیستی اجتماعی، کیفیت زندگی و... دو روشی که برای ارتباط با گروه هدف بیشتر به کار گرفته شدند بحث گروهی و سخنرانی بود. در بیش از شصت و پنج درصد موارد،کارشناسان اجرای مداخله را به عهده داشتند. اغلب مداخله ها در کمتر از سه ماه به اجرا درآمده بود. مداخله های کوتاه مدت توانستند بر ارتقای مولفه های سلامت اجتماعی اثر مثبتی بگذارند. پروژه هایی که بیش از پنجاه هزار نفر گروه هدف آن ها بودند، حداقل در دوازده ماه به اجرا درآمده بودند. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه اطلاعاتی را در مورد ارتقای سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در اختیار قرار می دهد که می تواند برای طراحی مداخله به منظور ارتقای سلامت اجتماعی به کار گرفته شوند. این مداخلات می توانند در گروه های سازمان یافته به عنوان مثال در مدرسه یا سازمان های اجتماع محور به اجرا درآیند. مشارکت گروهی کودکان، نوجوانان و جوانان و گروه های اقلیت و یا طرد شده در برنامه های ارتقای سلامت اجتماعی لازم است مورد توجه قرار گیرد و با اولویت مداخلات گروهی در دستور کار قرار داده شوند. ارتقای سلامت اجتماعی می تواند به عنوان یکی از اهداف در برنامه های توسعه اقتصادی در نظر گرفته شود.

Authors

میرطاهر موسوی

Social welfare management research center, University of social welfare and rehabilitation sciences.

معصومه معارفوند

Department of social work, University of social welfare and rehabilitation sciences.

حسن رفیعی

Department of social welfare management, University of social welfare and rehabilitation sciences.

سهیلا امیدنیا

Psychosocial health and addiction office, ministry of health and medical education.

فائزه جغتایی

Department of social welfare management, University of social welfare and rehabilitation sciences.

مریم ذبیحی پورسعادتی

Department of social work, University of social welfare and rehabilitation sciences.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Bourdieu P. Le capital social: notes provisoires. Actes de la ...
 • Coleman J. Foundations of social theory. Cambridge, MA. Belknap Press ...
 • Putnam R. The prosperous community: Social capital and public life. ...
 • Bickenbach J. WHO’s definition of health: Philosophical analysis. The Handbook ...
 • Keyes CL, Shapiro AD. Social well-being in the United States: ...
 • Mousavi M, Shiani M. Social capital and social health; Concepts ...
 • Narayan D, Cassidy MF. A dimensional approach to measuring social ...
 • Keyes CLM, Ryff CD. Generativity in adult lives: Social structural ...
 • Keyes CL. Complete mental health: An agenda for the ۲۱st ...
 • Fadaei-Mehrabani M. Civilization, media and social health. Communication research. ۲۰۰۷;۴۹ ...
 • Austrian K, Muthengi E. Can economic assets increase girls' risk ...
 • Belknap RA, Haglund K, Felzer H, Pruszynski J, Schneider J. ...
 • Buitrago J, Gómez S, Guerra A, Lucumí L, Romero C, ...
 • Sistani N, Khoi M, Taghdisi M. Promoting knowledge, attitude and ...
 • Bell J, Stanley N. Learning about domestic violence: Young people's ...
 • Elias-Lambert N, Black B, Sharma Y. Middle school youth: Satisfaction ...
 • Gardner SP, Boellaard R. Does youth relationship education continue to ...
 • Miller E, Das M, Tancredi DJ, McCauley HL, Virata MCD, ...
 • Cameron L, Rutland A, Brown R, Douch R. Changing children's ...
 • Castelli L, De Dea C, Nesdale D. Learning social attitudes: ...
 • Persson A, Musher-Eizenman DR. The impact of a prejudice-prevention television ...
 • Houlette MA, Gaertner SL, Johnson KM, Banker BS, Riek BM, ...
 • Hughes JM, Bigler RS, Levy SR. Consequences of learning about ...
 • Verkuyten M, De Wolf A. The development of in-group favoritism: ...
 • Krahé B, Altwasser C. Changing negative attitudes towards persons with ...
 • Özer D, Baran F, Aktop A, Nalbant S, Ağlamış E, ...
 • Piercy M, Wilton K, Townsend M. Promoting the social acceptance ...
 • Tavares W. An evaluation of the kids are kids disability ...
 • Cameron L, Rutland A. Extended contact through story reading in ...
 • Cameron L, Rutland A, Brown R. Promoting children's positive intergroup ...
 • Pitre N, Stewart S, Adams S, Bedard T, Landry S. ...
 • Hosseini M, Mousavi M, Rafiei H, Soltani P. Effects of ...
 • Khodadadi M. The practical application of intimate relationship skills (PAIRS) ...
 • Mazarei S, Refahi Z, Samani S. The effectiveness of integrated ...
 • Caprara GV, Kanacri BPL, Gerbino M, Zuffiano A, Alessandri G, ...
 • Berger R, Benatov J, Cuadros R, VanNattan J, Gelkopf M. ...
 • Ramaswamy V, Bergin C. Do reinforcement and induction increase prosocial ...
 • Weeland J, Chhangur RR, van der Giessen D, Matthys W, ...
 • Kilian JM, Fish MC, Maniago EB. Making schools safe: A ...
 • Kawai M, Newfarmer R, Schmukler S. Ecuador-poverty reduction and local ...
 • Socioeconomic empowerment of adolescent girls & young women. World Bank; ...
 • Bahia poor urban areas integrated development project brazil ۲۰۱۴. World ...
 • Family strengthening and social capital promotion. World Bank; ۲۰۰۷ ...
 • Bourdieu P. Le capital social: notes provisoires. Actes de la ...
 • Coleman J. Foundations of social theory. Cambridge, MA. Belknap Press ...
 • Putnam R. The prosperous community: Social capital and public life. ...
 • Bickenbach J. WHO’s definition of health: Philosophical analysis. The Handbook ...
 • Keyes CL, Shapiro AD. Social well-being in the United States: ...
 • Mousavi M, Shiani M. Social capital and social health; Concepts ...
 • Narayan D, Cassidy MF. A dimensional approach to measuring social ...
 • Keyes CLM, Ryff CD. Generativity in adult lives: Social structural ...
 • Keyes CL. Complete mental health: An agenda for the ۲۱st ...
 • Fadaei-Mehrabani M. Civilization, media and social health. Communication research. ۲۰۰۷;۴۹ ...
 • Austrian K, Muthengi E. Can economic assets increase girls' risk ...
 • Belknap RA, Haglund K, Felzer H, Pruszynski J, Schneider J. ...
 • Buitrago J, Gómez S, Guerra A, Lucumí L, Romero C, ...
 • Sistani N, Khoi M, Taghdisi M. Promoting knowledge, attitude and ...
 • Bell J, Stanley N. Learning about domestic violence: Young people's ...
 • Elias-Lambert N, Black B, Sharma Y. Middle school youth: Satisfaction ...
 • Gardner SP, Boellaard R. Does youth relationship education continue to ...
 • Miller E, Das M, Tancredi DJ, McCauley HL, Virata MCD, ...
 • Cameron L, Rutland A, Brown R, Douch R. Changing children's ...
 • Castelli L, De Dea C, Nesdale D. Learning social attitudes: ...
 • Persson A, Musher-Eizenman DR. The impact of a prejudice-prevention television ...
 • Houlette MA, Gaertner SL, Johnson KM, Banker BS, Riek BM, ...
 • Hughes JM, Bigler RS, Levy SR. Consequences of learning about ...
 • Verkuyten M, De Wolf A. The development of in-group favoritism: ...
 • Krahé B, Altwasser C. Changing negative attitudes towards persons with ...
 • Özer D, Baran F, Aktop A, Nalbant S, Ağlamış E, ...
 • Piercy M, Wilton K, Townsend M. Promoting the social acceptance ...
 • Tavares W. An evaluation of the kids are kids disability ...
 • Cameron L, Rutland A. Extended contact through story reading in ...
 • Cameron L, Rutland A, Brown R. Promoting children's positive intergroup ...
 • Pitre N, Stewart S, Adams S, Bedard T, Landry S. ...
 • Hosseini M, Mousavi M, Rafiei H, Soltani P. Effects of ...
 • Khodadadi M. The practical application of intimate relationship skills (PAIRS) ...
 • Mazarei S, Refahi Z, Samani S. The effectiveness of integrated ...
 • Caprara GV, Kanacri BPL, Gerbino M, Zuffiano A, Alessandri G, ...
 • Berger R, Benatov J, Cuadros R, VanNattan J, Gelkopf M. ...
 • Ramaswamy V, Bergin C. Do reinforcement and induction increase prosocial ...
 • Weeland J, Chhangur RR, van der Giessen D, Matthys W, ...
 • Kilian JM, Fish MC, Maniago EB. Making schools safe: A ...
 • Kawai M, Newfarmer R, Schmukler S. Ecuador-poverty reduction and local ...
 • Socioeconomic empowerment of adolescent girls & young women. World Bank; ...
 • Bahia poor urban areas integrated development project brazil ۲۰۱۴. World ...
 • Family strengthening and social capital promotion. World Bank; ۲۰۰۷ ...
 • نمایش کامل مراجع