آسیب شناسی طرح کسب و کارهای خرد و خانگی کمیته امداد در استان گلستان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-8-2_003

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: موفقیت طرح های اشتغال زا نیازمند شناسایی نقاط قوت و فرصت و تقویت آن و شناسایی نقاط ضعف و تهدید و رفع آن است. این پژوهش با هدف آسیب شناسی طرح کسب و کارهای خرد و خانگی کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان گلستان انجام شد. روش: پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی بود. جامعه آماری تمامی مددجویان کمیته امداد در طرح های اشتغالزای کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی استان گلستان در سال ۱۳۹۷ به تعداد یک هزار و هشتصد و نود و یک نفر بود که سیصد و بیست و یک نفر از آنان به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری ابزار با بررسی دیدگاه های اعضای هیات علمی و کارشناسان کمیته امداد و روایی محتوایی آن با استفاده از نسبت اعتبار محتوا و شاخص اعتبار محتوا تعیین شد که مقدار نسبت اعتبار محتوا هشتاد و هشت صدم و مقدار شاخص اعتبار محتوا هشتاد و چهار صدم به دست آمد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت به ترتیب هشتصد و نود چهار هزارم،هشتصد و هشتاد و نه هزارم، هشتصد و سی و هفت هزارم و هشتصد و هجده هزارم به دست آمد. داده ها با استفاده از روش سوآتSWOT و به کمک نرم افزارSPSS۲۲ وExcel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج: مهمترین نقطه قوت طرح استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه کار خانوادگی، مهمترین نقطه ضعف ناکافی بودن اطلاعات و مهارت های فنی و تخصصی مددجویان جهت راه اندازی کسب و کار، مهمترین فرصت، فراهم بودن زمینه برخورداری از آموزش های رایگان فنی و حرفه ای و مهمترین تهدید واردات بی رویه محصولات مشابه با قیمت کمتر بود.  بحث و نتیجه گیری: طرح های اشتغالزای کمیته امداد در استان گلستان دارای نقاط ضعف، قوت و فرصت ها است، از این رو باید راهبردهایی را برگزید که به دنبال چیره شدن بر نقاط ضعف طرح برای یافتن فرصت های جدید باشد.

Keywords:

Diagnosing , Employment Plans , Imam Khomeini Relief Committee , آسیب شناسی , طرح های اشتغالزا , کمیته امداد امام خمینی (ره)

Authors

محمدرضا محبوبی

Department of agricultural extension and education, college of agricultural management, Gorgan university of agricultural sciences and natural resources.

مهدیه باقری

Department of agricultural extension and education, college of agricultural management, Gorgan university of agricultural sciences and natural resources.

غلامحسین عبدالله زاده

Department of agricultural extension and education, college of agricultural management, Gorgan university of agricultural sciences and natural resources.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Chaharbashloo H, Ataran A, Aslani B. Role of universities in ...
 • Cheraghi H, Cheraghi A, Poorafkari N. The effect of self-employment ...
 • Khoshkdaman M. An Overview of employment and self-sufficiency schemes of ...
 • Mohtaram S, Mahboobi MR, Abdollahzade GH. The role of supportive ...
 • Kiakjori K, Rudgarnezhad F. Providing conceptual model of entrepreneurial learning. ...
 • Feldman D. The devil is in the detail: converting good ...
 • Hisrich R, Peters M. Entrepreneurship. Translation: Feysbakhsh A. Taghiyari H. ...
 • Fry F. Entrepreneurship: approach Engle Woodcliffs prentice hall. ۱۹۹۳: ۱۴۲-۱۵۹ ...
 • Kuratko D, Hodgetts R. Entrepreneurship: a contemporary approach, ۳rd ed. ...
 • Hisrich RD, Peters M. Entrepreneurship. Mc Graw Hill, New York.۲۰۰۲ ...
 • Taghibeigi M, Agahi H, Mirakzadeh V. The study of barriers ...
 • Mirlotfi M, Alavizadeh A, Bedakhsh Y. Pathology the impacts of ...
 • Najafi B, Safa L. Investigating entrepreneurial home-based businesses and their ...
 • Saadi H. Heidari F. Household business cooperatives in Hamedan province ...
 • Agahi H, Mirakzadeh A. Taghibeigi M. Prioritizing the factors affecting ...
 • Abdollahzade GH, Kolagar P, Mahboobi M, Abedisarvestani A. Requirements for ...
 • Welsch HP, Young EC. The information source selection decision: the ...
 • Mambula C. Perceptions of SME growth constraints in Nigeria. Journal ...
 • Kantarbayeva A. Breakingdown administrative barriers to entrepreneurship in Kazakhstan. Center ...
 • Tambunan T. Trade liberalization effects on the development of small ...
 • Kalantaridis C, Bika Z. Entrepreneurial origin and the configuration of ...
 • Maya I, Anton M. Barrier factors and potential solutions for ...
 • Galloway L, Kapasi I. Rural home-based businesses and their contribution ...
 • Management planning and information technology of the Imam Khomeini relief ...
 • Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel psych. ...
 • Waltz CF, Bausell RB. Nursing research: design, statistics, and computer ...
 • Moradimasihi V. Strategic planning in metropolis. Tehran: procurement and urban ...
 • Latifi S, Sadi, H, Zoleykhaiesayar L. Strategic analysis of livestock ...
 • Chaharbashloo H, Ataran A, Aslani B. Role of universities in ...
 • Cheraghi H, Cheraghi A, Poorafkari N. The effect of self-employment ...
 • Khoshkdaman M. An Overview of employment and self-sufficiency schemes of ...
 • Mohtaram S, Mahboobi MR, Abdollahzade GH. The role of supportive ...
 • Kiakjori K, Rudgarnezhad F. Providing conceptual model of entrepreneurial learning. ...
 • Feldman D. The devil is in the detail: converting good ...
 • Hisrich R, Peters M. Entrepreneurship. Translation: Feysbakhsh A. Taghiyari H. ...
 • Fry F. Entrepreneurship: approach Engle Woodcliffs prentice hall. ۱۹۹۳: ۱۴۲-۱۵۹ ...
 • Kuratko D, Hodgetts R. Entrepreneurship: a contemporary approach, ۳rd ed. ...
 • Hisrich RD, Peters M. Entrepreneurship. Mc Graw Hill, New York.۲۰۰۲ ...
 • Taghibeigi M, Agahi H, Mirakzadeh V. The study of barriers ...
 • Mirlotfi M, Alavizadeh A, Bedakhsh Y. Pathology the impacts of ...
 • Najafi B, Safa L. Investigating entrepreneurial home-based businesses and their ...
 • Saadi H. Heidari F. Household business cooperatives in Hamedan province ...
 • Agahi H, Mirakzadeh A. Taghibeigi M. Prioritizing the factors affecting ...
 • Abdollahzade GH, Kolagar P, Mahboobi M, Abedisarvestani A. Requirements for ...
 • Welsch HP, Young EC. The information source selection decision: the ...
 • Mambula C. Perceptions of SME growth constraints in Nigeria. Journal ...
 • Kantarbayeva A. Breakingdown administrative barriers to entrepreneurship in Kazakhstan. Center ...
 • Tambunan T. Trade liberalization effects on the development of small ...
 • Kalantaridis C, Bika Z. Entrepreneurial origin and the configuration of ...
 • Maya I, Anton M. Barrier factors and potential solutions for ...
 • Galloway L, Kapasi I. Rural home-based businesses and their contribution ...
 • Management planning and information technology of the Imam Khomeini relief ...
 • Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel psych. ...
 • Waltz CF, Bausell RB. Nursing research: design, statistics, and computer ...
 • Moradimasihi V. Strategic planning in metropolis. Tehran: procurement and urban ...
 • Latifi S, Sadi, H, Zoleykhaiesayar L. Strategic analysis of livestock ...
 • نمایش کامل مراجع