تاثیر توجه به نیازهای خاص دانش آموزان در مراحل ابتدایی آموزش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 16 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSECO01_383

تاریخ نمایه سازی: 26 اسفند 1402

Abstract:

در دنیای آموزش ابتدایی، اهمیت توجه به نیازهای خاص دانش آموزان بی نظیر و بی نظیر است. نیازهای دانش آموزان می توانند از جوانب مختلفی چون تحصیلی، اجتماعی، رفتاری، روانی و انگیزشی متفاوت باشند. این توجه به نیازها بهبود چشمگیری در تجربه آموزشی و عملکرد دانش آموزان ایجاد می کند. در این تحقیق، ما به بررسی نقش برجسته توجه به نیازهای خاص دانش آموزان در مراحل ابتدایی آموزش پرداخته ایم. ابتدا، اهمیت و موضوع اصلی مورد بحث قرار گرفته و هدف تحقیق تعریف شده است. سپس، روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق معرفی شده است.در فصل بعد، به تفصیل به اهمیت تفاوت های فردی در دانش آموزان پرداخته شده و نیازهای تحصیلی، اجتماعی و رفتاری، و روانی و انگیزشی دانش آموزان به عنوان نقاط حیاتی مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش بعدی، تاثیر نادیده گرفتن نیازهای خاص دانش آموزان بر عملکرد آن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تاثیر نقص توجه به این نیازها و عواقب ناپسند آن بر رشد و عملکرد آموزشی دانش آموزان با جزئیات توضیح داده شده است. در فصل بعد، روش های تشخیص نیازهای دانش آموزان با استفاده از مشاهده و تجسم، مصاحبه با دانش آموزان و اولیاء، و استفاده از ابزارهای ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته اند.در نهایت، راهکارها و استراتژی هایی برای تامین نیازهای خاص دانش آموزان در آموزش ابتدایی معرفی شده اند. این شامل تنظیم کلاس ها برای تنوع نیازها، بهره گیری از آموزش فردی و گروهی، مشارکت فعال اولیاء و مربیان در شناخت نیازها، استفاده از پشتیبانی تخصصی و آموزش معلمان در تشخیص نیازهای دانش آموزان می شود.در آخرین بخش، موفقیت های حاصل از توجه به نیازهای خاص دانش آموزان بیان شده اند، از جمله توانایی یادگیری بهتر، تعامل اجتماعی بهتر، رشد شخصی و اجتماعی، کاهش شکاف های تحصیلی، توسعه استعدادها و توانایی ها، افزایش اعتماد به نفس، و تعامل موثر با اولیاء و والدین.

Keywords:

توجه به نیازهای دانش آموزان , آموزش ابتدایی , نیازهای تحصیلی , نیازهای اجتماعی و رفتاری , نیازهای روانی و انگیزشی , تامین نیازهای دانش آموزان , مشاهده نیازها , مشارکت اولیاء , توسعه فرصت های توانمندسازی , عملکرد دانش آموزان.

Authors

طاهره خلیلی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، آموزگار

محبوبه بلوچیان

کارشناسی جغرافیا، آموزگار