هوش عاطفی و سلامت روان و استرس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه تاثیر ششم ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPCDSTS02_108

تاریخ نمایه سازی: 26 اسفند 1402

Abstract:

در این مقاله به موضوع تاثیر هوش هیجانی (هوش عاطفی) بر سلامت روان می پردازیم.بدون شک ابعاد هوش هیجانی، خودآگاهی، خود تنظیمی، خودانگیختگی، همدلی، مهارت های اجتماعی، خود کنترلی در سلامت روان ارتباط معناداری دارد.در سالیان گذشته و با رشد علم و تکنولوژی و صنعتی شدن زندگی بشر و محدود شدن محیط زندگی نوجوانان به زندگیشهری و آپارتمان نشینی رشد هوش هیجانی عاطفی در نوجوانان و جوانان برای زندگی بهتر و تصمیم های سرنوشت سازقدرت و اراده انجام کار و حل مسئله کاهش یافته است تفریحات و بازیهای مجازی این روزها بخش وسیعی از اوقات فراغتنوجوانان را به خود اختصاص داده است.

Authors

مبینا دهواری

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، واحد رسالت (ایرانشهر)، دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان، ایران

امین ملازهی

دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، زاهدان، ایران

حسین دامنی

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، زاهدان، ایران