پیشگیری و مقابله با فساد در قراردادهای توزیع و پخش فراورده های نفتی از منظر حقوق اداری ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LPCCDSTS02_055

تاریخ نمایه سازی: 26 اسفند 1402

Abstract:

فساد عارضه ای است که الگو سازی آن از دیدگاه نظری پیچیده، گردآوری به داده ها و ردیابی آن از دیدگاه تجربی دشوار و مبارزه با آن از دیدگاه سیاسی حساسیت برانگیز است. هرچند جامعه ایران جامعه ای توام با گرایش های مذهبی و ملی است که هر دوی آن ها فساد را پدیده ای زشت شناخته و همواره بر مبارزه با آن تاکید کرده اند با این حال مطلع هستیم که شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت ها ی اجتماعی و ملی را خواهد بست و در بعد کلان، فاصله های طبقاتی را به ارمغان خواهد آورد. هدف: آین پژوهش با هدف بررسی پیشگیری و مقابله با فساد در قفراردادهای توزیع و پخش فراورده های نفتی از منظر حقوق اداری ایران انجام می گردد. روش پژوهش: این پژوهش به صورت میدانی و از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده خواهدشد. و همچنین اطلاعات مورد نیاز با مطالعات پرونده های واقعی و با مطالعات تطبیقی به شناسایی و یافتن عوامل فساد و ارایه اهم راهکارهای پیشگیرانه در صنعت نفت ایران پرداخته می شود. یافته های پژوهش: در یک نتیجه حاصله باید اذعان داشت که مفاسد اداری در صنعت نفت در دو دسته کلی جای می گیرد: دسته نخست- برخی از این مفاسد اداری غیر عمدی و ناشی از قصور و تقصیر افراد و یا ضعف نظارت و کنترل و یا ضعف ساختاری و خلاء های قانونی موجود است. دسته دوم- برخی از مفاسد اداری عمدی بوده و ناشی از خواست و اراده مرتکبین ان که به نوعی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم کارمندان و مسئولین ذیربط صنعت نفت در آن دخیل بوده اند. نتیجه گیری: در مجموع با مطالعات و بررسی انجام شده و موضوعات کلان فساد مورد شناسایی قرار گرفته است که حاکی از ان است که صنعت نفت مجموعه پیچیده و پر مخاطره است و وقوع انواع و تنوع فسادها در سطوح مختلف در آن محتمل است. در یک تحلیل جرم شناسانه به مجموعه صنعت دلالت بر آن دارد که ذات این صنعت پیچیده و تخصصی است.