اثربخشی درمان مثبت نگر بر نشخوار فکری و راهبردهای مقابله ای زنان مبتلابه سرطان رحم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AFTJ-4-5_028

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

Abstract:

هدف: مطالعه حاضر باهدف تعیین اثربخشی درمان مثبت نگر بر نشخوار فکری و راهبردهای مقابله ای زنان مبتلابه سرطان رحم انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه همراه با دوره پیگیری بود. جامعه پژوهش شامل تمامی بیماران زن مبتلابه سرطان رحم مراجعه کننده به مرکز درمانی الزهرا شهر اصفهان در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ بودند که از افراد داوطلب واجد شرایط ۳۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه ۱۵ نفر) قرار گرفتند و به پرسش نامه های نشخوار فکری نولن- هوکسما و مارو (۱۹۹۱) و راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (۱۹۹۰) پاسخ دادند. گروه آزمایش در ۸ جلسه درمان مثبت نگر به صورت گروهی شرکت کردند، اما گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت ننمود. در تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر بین گروهی استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد درمان مثبت نگر در بهبود نشخوار فکری، مقابله مسئله مدار و مقابله هیجان مدار بیماران مبتلابه سرطان رحم موثر بود و نتایج در دوره پیگیری تداوم داشت (۰۱/۰>p). نتیجه گیری: بر اساس نتایج مشاوران و درمانگران می توانند از روش درمان مثبت نگر برای مداخله در زمینه بهبود نشخوار فکری و راهبردهای مقابله ای زنان مبتلابه سرطان رحم استفاده کنند.

Authors

هلیا جودکی

دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

مهرداد ثابت

استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

حسن احدی

استاد، گروه روانشناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ameri, Z., Asgari, P., Heidarei, A., & Bakhtiyarpour, S. (۲۰۲۱). ...
 • Azizi, F., Hatami, H., & Janghorbani, M. (۲۰۱۳). Epidemiology and ...
 • Boatemaa Benson, R., Cobbold, B., Opoku Boamah, E., Akuoko, C. ...
 • Borawski, D. (۲۰۲۱). Authenticity and rumination mediate the relationship between ...
 • Bozkurt, G., Uysal, G., & Düzkaya, D. S. (۲۰۱۹). Examination ...
 • Cao, W., Chen, H.-D., Yu, Y.-W., Li, N., & Chen, ...
 • Compas, B. E., Jaser, S. S., Bettis, A. H., Watson, ...
 • Edalat, A., & Makvandi, B. (۲۰۱۹). Effectiveness of Positive Thinking ...
 • Endler, N. S., & Parker, J. D. (۱۹۹۰). Multidimensional assessment ...
 • Falsafi, A., & DashtBozorgi, Z. (۲۰۱۹). The Effect of Positivism ...
 • Farokhi H, Seyedzadeh I, Mostafapoor V. Investigating Reliability, Validity and ...
 • Fathi, K., Shahbazi, M., Koraei, A., & Malekzadeh, M. (۲۰۲۱). ...
 • Fooladi, F., & Pourehsan, S. (۲۰۲۲). Adolescent girls, coping strategy, ...
 • Gadow, K. D. (۲۰۱۸). Children on medication Volume I: Hyperactivity, ...
 • Gall, M. (۱۹۹۶). Gall; Borg Walter RB, Gall JP. Educational ...
 • Ghalavandi, S., Zarei, F., Heidarnia, A., & Tavousi, M. (۲۰۲۲). ...
 • Ghoreyshi Rad, F. (۲۰۱۰). Validation of Endler & Parker coping ...
 • Görges, F., Oehler, C., von Hirschhausen, E., Hegerl, U., & ...
 • javanmard, j., Rajaee, A., & Khosrowpour, F. (۲۰۱۹). The Effectiveness ...
 • Ji, L.-J., Vaughan-Johnston, T. I., Zhang, Z., Jacobson, J. A., ...
 • Khodabakhash, R., Khosravi, Z., & Shahangian, S. (۲۰۱۵). Effect of ...
 • Kim, H.-S., Yeom, H.-A., Seo, Y.-S., Kim, N.-C., & Yoo, ...
 • Macía, P., Barranco, M., Gorbeña, S., & Iraurgi, I. (۲۰۲۰). ...
 • Martin, L. L., & Tesser, A. (۲۰۱۷). Toward a motivational ...
 • Mboumba Bouassa, R.-S., Nodjikouambaye, Z. A., Sadjoli, D., Adawaye, C., ...
 • Mehraban, S., Khalilzadeh, N., Ahmadbookani, S., & Asmari Bardezard, Y. ...
 • Mordai, z., & Sadeghi, M. (۲۰۲۰). Comparison of the effectiveness ...
 • Newman, D. B., & Nezlek, J. B. (۲۰۱۹). Private self-consciousness ...
 • Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (۱۹۹۱). A prospective study of ...
 • Pascoe, L., & Edvardsson, D. (۲۰۱۴). Benefit finding in adult ...
 • Patton, K. A., Ware, R., McPherson, L., Emerson, E., & ...
 • Pouresmaeel Niyazi, M., Farshbaf Mani Sefat, F., Khademi, A., & ...
 • Rashid, T. (۲۰۱۵). Positive psychotherapy: A strength-based approach. The Journal ...
 • Rashid, T. (۲۰۲۰). Positive psychotherapy. In Encyclopedia of Quality of ...
 • Roshandel, G., Ghanbari-Motlagh, A., Partovipour, E., Salavati, F., Hasanpour-Heidari, S., ...
 • Seddiq, S., Khalili, F., Abdoli, A., Azarkish, F., & Abdolmohammadi, ...
 • Seligman, M. E. (۲۰۱۹). Positive psychology: A personal history. Annual ...
 • Seligman, M. E., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, ...
 • Shahvaroughi Farahani, N., Eskandari, H., & Borjali, A. (۲۰۱۸). Investigating ...
 • Sharifi, M., Mohammadi, Z., Makvandi, Z., Rostami, P., & Moradi, ...
 • Shirani, M., & Manshaei, G. (۲۰۱۹). Effectiveness of Positive Psychology ...
 • Zali, H., Fakhar, H., Rezaee tavirani, M., & Akbari, A. ...
 • نمایش کامل مراجع