جایگاه رسانه در سیاست جنایی ناظر به جرایم و تخلفات انتخاباتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RSNE-34-4_008

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

Abstract:

رسانه ها به عنوان آیینه تمام نمای اطلاعات مرتبط با انتخابات، از مظاهر اصلی جامعه شفاف هستند. در این بین موثرترین نقش در صیانت از آرای مردم، مدیریت شفاف و بی شائبه عوامل اجرایی و نظارتی است. اثر بیمارگونه جرایم ارتکابی از سوی عوامل موصوف، بر سلامت انتخابات و به تبع آن اعتماد عمومی مردم در گذر تاریخ به اثبات رسیده است. هدف مقاله حاضر آن است تا ضمن تاکید ضمنی بر واقعیت عدم کارکرد مناسب کیفر در تغییر نتایج و بازگرداندن اعتماد عمومی سلب شده، ضرورت تمسک به پیشگیری های اجتماعی با اولویت ورود رسانه به صورت جدی و واجدی را در مراحل مختلف انتخابات و ابعاد آن نشان دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیل و ابزار کتابخانه ای دریافته است، پیشگیری رسانه محور با تقویت شفافیت و هماهنگ سازی تدابیر موثر پیشگیرانه نهادها و فرصت زدایی و دشوار یا ناممکن نمودن ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی، می تواند تا حد زیادی از ارتکاب جرایم و تخلفات در حوزه انتخابات بکاهد. به نظر می رسد که در ایران انتخابات جایگاه فعالیت آزادانه رسانه ها با ابهام و تردید جدی مواجه است و همین امر کارکرد آن ها به ویژه در پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را تحت تاثیر قرار داده است، مضافا اینکه ریشه وقوع بسیاری از این جرایم و تخلفات در اطلاع نداشتن از ضوابط و تشریفات قانونی در انتخابات است. جایگاه رسانه حتی به شرط تقویت صراحت در اطلاع رسانی و هوشیارسازی شهروندان در ایران از ضعف اساسی برخوردار است.

Authors

مهرانگیز خندان

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشکده علوم انسانی ، واحد امارات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دبی ، امارات

عباس شیخ الاسلامی

استادیار گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول) ، واحد مشهد، مشهد، ایران

سید حسین حسینی

دانشیار گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران