مطالعه آزمایشگاهی رفتار چرخه ای دیوارهای بنایی غیرباربر تقویت شده با استفاده از میلگرد بستر و مش الیاف

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJCE-39-4_008

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

Abstract:

عامل اصلی آسیب و خرابی دیوارها در هنگام زلزله، ناپایداری و فروریزش آن تحت اثر توام جابه جایی درون صفحه دیوار تحت اثر جابه جایی نسبی طبقات و نیروی لرزه ای خارج از صفحه وارده به دیوار می باشد. در اغلب تحقیقات صورت گرفته، هر یک از بارگذاری درون صفحه ای و خارج از صفحه به صورت جداگانه بررسی شده اند یا اثر اندرکنش بین این بارها به صورت غیر مستقیم مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق، رفتار دیوار غیر سازه ای تحت اثر توام جابه جایی درون صفحه ای و بار برون صفحه ای مورد مطالعه قرار گرفته است و تاثیر مسلح سازی دیوارهای غیر سازه ای جداسازی شده از قاب سازه ای با استفاده از ملات مسلح شده به شبکه الیاف و میلگرد بستر بررسی شده است. به این منظور، سه نمونه دیوار جداسازی شده از بلوک لیکا ساخته شد. نمونه های مسلح شده با دو روش استفاده از میلگرد بستر و استفاده از مش الیافی با مقیاس ۱ به ۱ تحت بار توامان چرخه ای درون صفحه ای و بار ثابت برون صفحه ای ارزیابی شده و با دیوار شاهد غیر مسلح مقایسه شد. نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد که نمونه دیوار غیر سازه ای غیر مسلح تحت بار خارج از صفحه زلزله در تغییر مکان نسبی کم داخل صفحه دچار خرابی و ریزش شد. از طرفی، دیوار غیر سازه ای مسلح شده با استفاده از ملات مسلح شده به شبکه الیاف افزایش ۱۵ و ۵۴ درصدی در تغییر مکان نسبی مربوط به کاهش مقاومت دیوار و حداکثر نیروی داخل صفحه نسبت به دیوار غیر سازه ای مسلح شده با میلگرد بستر نشان داد.

Keywords:

دیوار بنایی , رفتار لرزه ای , ملات مسلح شده به شبکه الیاف , میلگرد بستر , T R C

Authors

وحید رازقی

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و فرهنگ

مژده زرگران

بخش مهندسی سازه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

علی نیکخو

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و فرهنگ

نادر خواجه احمد عطاری

بخش مهندسی سازه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

نرگس آزادوار

بخش مهندسی سازه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی