CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

کیفیت آموزش مهندسی از دیدگاه تحلیل محتوای مقالههای منتشر شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران

عنوان مقاله: کیفیت آموزش مهندسی از دیدگاه تحلیل محتوای مقالههای منتشر شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران
شناسه ملی مقاله: JR_JEE-25-0_004
منتشر شده در ویژه نامه در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

ابراهیم خدایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
احمد کیخا - دانش آموخته دکتری اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه تهران
زهره صادقی نیا - دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش، بررسی وضعیت کیفیت آموزش مهندسی و ارائه راه کارهایی از طریق تحلیل محتوای مطالعات پیشین است. این پژوهش کیفی در دو گام انجام شده است. در گام نخست، با به کارگیری روش مروری حیطه ای منابع مطالعاتی از پایگاه مجله آموزش مهندسی ایران از سال ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۲ و با درنظرگرفتن کلیدواژه های تخصصی ۳۱ مقاله گزینش شدند. سپس، منابع گزینش شده با استفاده از تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. یافته های به دست آمده در سه دسته عوامل دروندادی، بروندادی و پیامدی طبقه بندی شدند. عوامل دروندادی، شامل دانشجویان (مسائل فردی و غیرفردی)، برنامه های آموزشی و درسی (ضعف در برنامه های درسی و آموزشی)، سیاست های آموزش عالی (ضعف در سیاستگذاری، ضعف در اجرای سیاست ها)، سیاست های دانشگاه (رهبری ناکارآمد دانشگاه، مدیریت نامناسب دانشگاه)، اعضای هیئت علمی (مسائل در سطح کلاس درس و ورای کلاس درس)، امکانات (ضعف در زیرساخت های سخت و نرم) میشود. عوامل بروندادی، دربرگیرنده اشتغال دانش آموختگان مهندسی (مشکلات شغل یابی و مهاجرت نخبگان مهندسی)، گسست دانشگاه های مهندسی از صنعت (کاستی های دانشگاه و کاستی های صنعت) است. عوامل پیامدی، شامل تاثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی و شرایط اقتصادی و سیاسی بر اشتغال دانش آموختگان مهندسی است. در پایان، پیشنهادهای اجرایی برای تجدیدنظر در سیاست ها و ارتقای کیفیت آموزش مهندسی پیشنهاد شده است

کلمات کلیدی:
آموزش مهندسی, کیفیت آموزش عالی, تحلیل محتوا, کمیت آموزش عالی, مرور حیطهای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1941880/