CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

کارایی زنبور پارازیتوئیدHabrobracon hebetor در تلفیق با ماترین و باکتری Bacillus thuringiensis در کنترل Anagasta kuehniella

عنوان مقاله: کارایی زنبور پارازیتوئیدHabrobracon hebetor در تلفیق با ماترین و باکتری Bacillus thuringiensis در کنترل Anagasta kuehniella
شناسه ملی مقاله: JR_IPRJ-13-4_001
منتشر شده در در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم عظیمی - گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
شهرام آرمیده - گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
شهرام میرفخرایی - گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
عباس حسین زاده - گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
جی پی میچاود - گروه حشره شناسی، مرکز تحقیقات کشاورزی هیس، دانشگاه کانزاس. امریکا

خلاصه مقاله:
در این تحقیق، کارایی زنبور پارازیتوئید­ Habrobracon hebetor (Say) در تلفیق با ماترین و باکتریBacillus thuringiensis (Berliner) subsp. Kurstaki (Btk) در کنترلAnagasta kuehniella (Zeller) ، بررسی شد. غلظت­های کشنده و زیر­کشنده (LC۳۰) ماترین و Btk  با روش زیست­سنجی روی لارو میزبان تعیین شد. برای ارزیابی ترجیح سن میزبانی توسط پارازیتوئید، با در اختیار قرار دادن لاروهای سنین مختلف میزبان، میزان پارازیتیسم زنبور تعیین شد. لاروهای سن چهارم و پنجم میزبان با غلظت زیر­کشنده ماترین و Btk تیمار شدند و در حالت­های انتخابی و غیرانتخابی، در اختیار زنبور پارازیتوئید ­قرار گرفتند. سپس میزان فلج کنندگی، پارازیتیسم­، تخم­گذاری، درصد ظهور و نسبت جنسی زنبورهای خارج شده تعیین شد. نتایج نشان دادکه زنبور­های ماده، لاروهای سنین چهارم و پنجم میزبان را برای پارازیتیسم ترجیح می دهند.  در آزمون انتخابی زنبور­های ماده، لاروهای تیمار شده با ماترین را برای پارازیتیسم ترجیح دادند اما در آزمون غیرانتخابی، بیشترین میزان پارازیتیسم و تخم گذاری مربوط به تیمار شاهد بود. درصد ظهور زنبورهای بالغ و نسبت جنسی آن­ها (ماده / کل)، حاصل از لاروهای سن چهارم و پنجم تیمار شده با ماترین به ­ترتیب در آزمون انتخابی ۶۱ و ۵۴ درصد و آزمون غیرانتخابی ۶۴ و ۵۴ درصد بودند. نتایج نشان داد ماترین و Btk پتانسیل قابل توجهی در کنترل A. kuehniella دارند. اما با توجه به اثرات سوء زیر­کشنده این عوامل کنترلی بر کارایی پارازیتوئید، کاربرد هم­زمان آن­ها با زنبور پارازیتوئید H. hebetor، پیشنهاد نمی­ شود.

کلمات کلیدی:
اثرات زیرکشنده, ترجیح میزبانی, شب پره مدیترانه ای آرد, کنترل تلفیقی, مهار زیستی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1942324/