بررسی اهمیت ارتباط موثر دانش آموزان در تعامل با مشاور مدرسه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 25

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HELSCONF04_112

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1403

Abstract:

برقراری ارتباط موثر، مولفه اساسی در یک مشاوره موفق است و موفقیت مشاوران، به شیوه برقراری ارتباط و میزان توجهی که به مراجعان خود نشان می دهند، بستگی دارد. به عبارت دیگر، این موضوع که مشاور چه روشی را اتخاذ کند، اهمیت چندانی ندارد، مسئله مهم تر، رابطه مناسبی است که میان مشاور و مراجع برقرار می شود. بنابراین یکی از مهم ترین ویژگی هایی که یک مشاور مدرسه موفق باید دارای آن باشد، توانایی برقراری رابطه موثر است و این توانایی به نوعی تضمین کننده استمرار مراجعه دانش آموزان به مشاور محسوب می شود. به جهت اهمیت این مسئله، پژوهش حاضر با هدف مطالعه موانع ارتباط موثر دانش آموزان در تعامل با مشاور مدرسه به شیوه کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. با بررسی داده ها، هشت مضمون اصلی تحت عنوان ضعف مهارت های حرفه ای مشاور مدرسه، ضعف دانش حرفه ای مشاور مدرسه، موانع دسترسی، موانع فیزیکی، موانع زمانی، موانع کلامی، ویژگی های بازدارنده فردی مشاور و موانع بازخورد به دست آمد. در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت مشاور مدرسه در راستای رشد شخصی دانش آموزان تلاش می کند و اثرگذاری فعالیت های این گروه از متخصصان به ارتباط موثر با دانش آموزان وابسته است. بنابراین ضمن شناسایی موانع چنین ارتباطی و با ارائه آگاهی های لازم به مشاوران مدارس در این خصوص می توان از شکل گیری این موانع و تاثیرات منفی آن در فرایند ارتباط کاست.

Authors

زهرا هاشمی پور پتکوئی

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی