بکارگیری نانوکامپوزیت گرافن اکسید-دی اکسید منگنز- ستیل تری متیل آمونیوم برومید برای حذف رنگهای آنیونی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SCCFSTS02_077

تاریخ نمایه سازی: 11 فروردین 1403

Abstract:

در این مقاله به بررسی جذب رنگ کنگو رد از محلول رنگی ۵۰ppm از کنگو رد توسط نانو کامپوزیت گرافن اکسید- اکسید منگنز- ستیل تری متیل امونیوم برماید (GO-MnO۲-CTAB) می پردازد. این آزمایشات در سیستم ناپیوسته انجام شده است. شناسایی ساختار جاذب های سنتز شده به وسیله آنالیز های پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی پیمایشی (SEM)، میکروسکوپی الکترونی عبوری (TEM) و اسپکتروسکوپی مادون قرمز (FTIR) انجام گرفته است. اثر پارامترهای تجربی pH، زمان تماس ، مقدار گرم جاذب و غلظت اولیه بر جذب سطحی در تصفیه محلول رنگی مطالعه شده است. با توجه به آزمایشات انجام شده، pH بهینه جذب رنگ کنگو رد به کمک جاذب GO-MnO۲-CTAB مقدار ۴ بوده است. با افزایش زمان تماس میزان جذب افزایش می یابد و بعد از گذشت ۲۰ دقیقه به حالت تعادل می رسد. گرم جاذب بهینه ۰/۰۰۴ گرم گزارش شده است. در ادامه، سینتیک جذب رنگ با استفاده از مدل های شبه درجه اول و شبه درجه دوم بررسی شد. مدل جذب شبه درجە دوم برای بررسی سینتیک جذب رنگ کنگو رد بهتر از شبه مرتبه اول بود. به علاوه، ایزوترم جذب رنگ کنگو رد با استفاده از مدل های لانگمویر و فروندلیچ بررسی شده است. اگرچه هر دو مدل لانگمویر و فروندلیچ برای بررسی جذب این کنگو رد می توانند قابل قبول باشند ولی جذب ایزوترم لانگمویر نتایج بهتر و دقیق تری را ارائه داده است.

Keywords:

نانوکامپوزیت گرافن اکسید , دی اکسید منگنز , ستیل تری متیل آمونیوم برومید

Authors

افشین نجفی بی صفر

کارشناسی ارشد رشته شیمی، گرایش تجزیه، دانشگاه پیام نور ارومیه

سیما پوربیرام

دکترای رشته شیمی، گرایش تجزیه، دانشگاه پیام نور ارومیه