دین و ایدئولوژی و تفاوت های آنها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 528

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RELIGION02_046

تاریخ نمایه سازی: 11 فروردین 1403

Abstract:

امروزه در تصور اشتباهی عموم پیروان ادیان، بر این باورند که دین و شریعت، با نوع خاصی از برداشت دینی (ایدئولوژی) شان یکی است اما مسئله این جاست که ایدئولوژی ها، به هیچ عنوان حتی در کلاس و سطح بسیار پایینی نیز معرف سخن شریعت و دستورات خداوند یکتا به انسان ها نبوده و نیستند. در این مقاله نویسنده سعی می کند تا به تعریف صحیح از دین و چیستی شریعت به عنوان دستورات فرستاده شده از جانب خداوند، تفاوت و تضاد چیستی آن را با دستوران ایدئولوژی (مرام و مسلک ها) که توسط گروهی از افراد در قدرت و متابع خواسته های آنها وضع می شود و حال آنکه شناخت و فهم آنها از حقیقت عالم محدود و بشری است ضمن بررسی، نحوه حکومت های شوروی، انقلابهای چپ در دنیا آلمان نازی، چین کمونیست و... توضیح دهد. ایدئولوژی آگاهی بسیار کلی و سطحی از تمامی مسائل یک جامعه (با حفظ کردن گزاره ها و مفاهیم کلی درباره اقتصاد، فرهنگ، سلامت و..) توانایی تشخیص حق یا باطل بودن افراد و مردم در کسری از ثانیه، باطل دانستن روش دیگران برای حل مشکل جامعه، مغالطه و نتیجه گیری های اشتباه برای محکوم کردن مخالفان ایدئولوژی، نسبت دادن جاسوس و مزدور به نظرات متفاوت ایدئولوژی و ظلم و بدرفتاری و انجام تمام کارهای حرام و غیر شرعی در شریعت و ادیان و توجیه کردن این اعمال برای حفظ و مصالح رژیم ها، از مهم ترین راه های کنترل جوامع توسط نظام های ایدئولوژیک است. ضمن آن به توضیح: دلایل قدرت گرفتن ایدئولوژی و چگونگی تسخیر و به دام انداختن افراد در ان نقش اندیشمندان در رشد و تعمق ایدئولوژی و ضمن برشمردن تاریخ در صدر اسلام امروز، شگردهای حکومت های ایدئولوژی را برای غلبه بر مننتقدین بپردازد.