اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر استرس ادراک شده و انسجام روانی مراقبان سالمند

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AJCHOR-32-1_007

تاریخ نمایه سازی: 11 فروردین 1403

Abstract:

سابقه و هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر استرس ادراک شده و انسجام روانی مراقبان سالمند انجام گرفت. مواد و روشها: این پژوهش با روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه با مرحله پیگیری دوماهه انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را افراد مراقب سالمند مراکز تحت نظارت وزارت بهداشت شهر تهران در سال ۱۴۰۱ تشکیل دادند. در این پژوهش تعداد ۲۷ مراقب سالمند با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایدهی شدند. گروه آزمایش آموزش خودشفقت ورزی را طی دو و نیم ماه در ۱۰ جلسه دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه مقیاس استرس ادراک شده کوهن  ( ۱۹۸۳) و پرسشنامه احساس انسجام روانی فلسنبرگ، ونتکولت و مریک   (۲۰۰۶) بود. داده های جمع آوری شده به شیوه تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم افزار آماری SPSS۲۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : نتایج نشان داد که آموزش خودشفقت ورزی بر استرس ادراک شده و انسجام روانی مراقبان سالمند تاثیر معنادار دارد. نتیجه گیری : بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که آموزش خودشفقت ورزی با تمرکز بر تصویرسازی شفقت نسبت به خود و دیگران، استفاده از درماندگی خلاق، تصریح اهداف ارزشمند، تقویت رفتارهای شفقت آمیز و توسعه رفتارهای هوشمندانه می تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت کاهش استرس ادراک شده و بهبود انسجام روانی مراقبان سالمند مورد استفاده قرار گیرد.

Authors

فاطمه مسعودی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

عاطفه نژادمحمدنامقی

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

پروانه قدسی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Refrences۱. Bastos A, Nogueira L, Neto J, Fisberg R, Yannakoulia ...
 • Thomann P, Rousseau A , Valette S, Martin-Hunyadi C, Vogel ...
 • Yang Z, Jia H, Lu Y, Liu S, Dai M, ...
 • Aghajani A, Nazari A M, Zahrakar K. Study of Psychological ...
 • Lu N, Liu J, Lou V,W.Q. Caring for frail elders ...
 • . Akgun-Citak E, Attepe-Ozden S, Vaskelyte A, van Bruchem-Visser RL, ...
 • Rezende G, Gomes C.A, Rugno F.C, Eva G, Lima N.K.C, ...
 • Vallet H, Moïsi L, Thomas C, Guidet B, Boumendil A. ...
 • Frouzandeh S, Foroughan M, Hosseini M A, Farhadi A, Biglarian ...
 • Chan H, Chu H, Chen M. Effect of horticultural activities ...
 • Emond M, Eycke K, Kosmerly S, Robinson A.L, Stillar A., ...
 • Sladek MR, Doane LD, Luecken LJ, Eisenberg N. Perceived stress, ...
 • Geva N, Defrin R. Opposite Effects of Stress on Pain ...
 • Jankovic M, Sijtsema JJ, Reitz AK, Masthoff ED, Bogaerts S. ...
 • Robati M, Namani E. Relationship between Vitality and Sense of ...
 • Qorbanpoorlafmejani A, Yaghouti M, Rezaei S. The mediating role of ...
 • Nolvi M, Brogardh C, Jacobsson L, Lexell J. Sense of ...
 • Kim HS, Nho, J, Nam J. A serial multiple mediator ...
 • Ma Y, Chen X, Nunez A, Yan M, Zhang B, ...
 • Antonovsky A. The structure and properties of the sense of ...
 • Schindler L, Shaheen M, Saar-Ashkenazy R, Odeh KB, Soreq H, ...
 • Del-Pino-Casado R, Espinosa-Medina A, López-Martínez C, Orgeta V. Sense of ...
 • Seekis V, Farrell L, Zimmer-Gembeck M. A classroom-based pilot of ...
 • Tracy A, Jopling E, Moult JL. The effects of inducing ...
 • Lathren C, Bluth K, Park J. Adolescent self-compassion moderates the ...
 • Tanenbaum ML, Adams RN, Gonzalez JS, Hanes SJ, Hood KK. ...
 • Wang X, Chen Z, Poon K, Teng F, Jin S. ...
 • Galiana L, Sansó N, Muñoz-Martínez I, Vidal-Blanco G, Oliver A, ...
 • Hoshmand Farzaneh, S., Tarkhan, M. The Effectiveness of Compassion Focused ...
 • Tofangchi M, Raeisi Z, Ghomrani A, Rezaee H. Developing the ...
 • Mousavi S, Khajevand Khoshli A, Asadi J, Abdollahzadeh H. Comparison ...
 • Khalatbari A, Ghorbanshiroudi S, Zarbakhsh M R, Tizdast T. Comparison ...
 • Reisiee H, Sharifi T, Ghazanfari A, Chorami M. Comparison of ...
 • Barry CT, Loflin DC, Doucette H. Adolescent self-compassion: Associations with ...
 • Durkin M, Beaumont E, Martin CJH, Carson J. A pilot ...
 • Gilbert P. The origins and nature of compassion focused therapy. ...
 • Cohen S, Kamarak T, Mermelstein R. A global measure of ...
 • Saadat S, Asghari F, Jazayeri R. The relationship between academic ...
 • Flensborg T, Ventegodt S, Merrick J. Sense of coherence and ...
 • Babayi A. The role of family functioning and the sense ...
 • نمایش کامل مراجع