معلم نوگرا، مدرسه تحول گرا: پرورش استعداد و خلاقیت و تاثیر آن در آینده دانش آموز

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 95

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-1-12_005

تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1403

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی اهمیت نقش مدارس و معلمان در پرورش خلاقیت و نوآوری دانش آموز می باشد که به روش مروری انجام گرفته است. تعلیم و تربیت به یک معنا عبارت است از رشد قوه قضاوت صحیح در افراد. تقلید از دیگران یا پیروی از تمایلات و عادات، سبب رکود فکری و عجز او در برابر مسائل و مشکلات است. امروزه جامعه نیازمند افرادی است که فکر و خرد را حاکم بر اعمال و افکار خویش قرار می دهند و مشکلات را به گونه ابتکاری از سر راه خود برمی دارند. خلاقیت نه تنها یک هدیه طبیعی، بلکه یک مهارت قابل پرورش و توسعه است. معلمان به عنوان پیشگامان این مسیر، با ارائه محیطی تشویق آمیز، توجه به تفکر خلاق و ایجاد فرصت های یادگیری متنوع، می توانند در هر کودکی جرقه ای از خلاقیت را روشن کنند. آن ها با تشویق کودکان به کاوش، پرسشگری و آزمایش، می توانند زمینه ساز رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته در آن ها باشند.

Authors

نگار ربیعی مبارکه

کارشناسی ارشد ریاضی محض