تأثیر تغییرات حجم پلاسما در برآورد توان هوازی بیشینه

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,100

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SSTU06_179

تاریخ نمایه سازی: 13 اردیبهشت 1392

Abstract:

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر تغییرات حجم پلاسما در برآورد توان هوازی بیشینه بود. بدین منظور 14 نفر از دانشجویان دختر غیر فعال(سن: 1/54±21/6 سال، شاخص توده بدن: 3/18 ±22/90 کیلوگرم /متر مربع، حداکثر اکسیژن مصرفی: 4/18 ±29/12 میلی لیتر/کیلوگرم /دقیقه) انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. این پژوهش در دو مرحله و به فاصله 5 روز انجام شد. مرحله اول در وضعیت هیدراسیون طبیعی و مرحله دوم پس از 12 ساعت محدودیت در مصرف مایعات اجرا شد. در صبح روزهای آزمون، وزن بدن آزمودنی ها اندازه گیری، و نمونه خون قبل از تمرین به دست آمد. نمونه خونی برای تعیین حجم پلاسما و غلظت سدیم و پتاسیم سرم بکار برده شد. حداکثر اکسیژن مصرفی با استفاده از آزمون زیر بیشینه بالک و سپس بر اساس آزمون بیشینه بروس به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون های آماری t همبسته در سطح معناداری P≤0/05 استفاده شد. نتایج: وزن بدن، حجم پلاسما، توان هوازی بیشینه به طور معناداری کاهش یافت. افزایش غلظت سدیم و پتاسیم سرم نیز معنادار بود. نتیجه گیری: کاهش حجم پلاسما به دنبال دهیدراسیون خفیف (1 تا 2% کاهش وزن بدن)، بر آورد حداکثر اکسیژن مصرفی مبتنی بر ضربان قلب را کاهش می دهد. کاهش میزان توان هوازی بیشینه به احتمال زیاد به دلیل افزایش ضربان قلب است تا مصرف اکسیژن

Authors

سمیه جلیلیان

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

لطفعلی بلبلی

استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

عباس معمارباشی

استادیار تغذیه ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بلبلی. ل. 1384. تاثیر میزان آب بدن در برآورد _ ...
 • _ ربرت. ا. ا. 1385. اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (2) ...
 • روحانی. .، میرچی. ا.، حن نیا، _ روحانی. _ 1387. ...
 • معینی، ض. 13709. تاثیر کاهش وز ن به روش آب‌زدایی ...
 • ششعین همایش هلی دانشجویان تربیت بدتی و علوم وروشی ایران ...
 • Agheai, N., Rohani, H., Golestati, A., Lotfi, N. 2011. Tle ...
 • Alen, E. T., Smith, D. P., Miler, D. K.1977. Hetpodyuamic ...
 • Dabeny, J., Bulter, M., 2006. _ predicative alility of YMCA ...
 • Gotzales, A. J. 1998. Separate ad colbined i1fluences of dlehydration ...
 • Jeukendrup, E. 2003. Heart rate _ _ _ 33 (7): ...
 • Mayed, P. J. Foster, C. 2006 _ _ _ fitess. ...
 • Nyllo, L., _ T., Niglef, _ _ _ _ J.2001. ...
 • Pullkkineu, A.. Kettumen, J., _ _ _ _ H. K., ...
 • Ruiz, _ R.. Lechuga, _ Oraga, F. B., Piero, @ ...
 • 6. Saltin. B.1990. Circulatory _ _ sub maximal and tmaximal ...
 • Sapada, K., Midorikawa, T., Yoshida, T., Fokeams, C., Abe, T. ...
 • 8. Shireffs, Susan M., Merson, Stuart J Fraser, Susa M., ...
 • Southared, Teresal. L.. Pugl, Josepl. 2004. Effect of hydration _ ...
 • Ward. A., Ebbeling. C. B., Allquist L. E. 1995. Iudicect ...
 • Wingo, J. E. Laffenz. A. J., Gatio. M. S, Edward. ...
 • نمایش کامل مراجع