بررسی رابطه شادی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در بیمارستان های آموزشی شهر یزد در سال ۱۴۰۱

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MSHS-8-4_006

تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1403

Abstract:

زمینه و هدف: سازمان سالم، جایی است که از بهره وری، توانمندی و کارایی لازم برای مواجهه با دنیای توام با رقابت برخوردار می باشد. کیفیت زندگی کاری نیز یک دغدغه مهم است که نه تنها به بهبود زندگی در محل کار بلکه به بهبود زندگی در خارج از شغل نیز منجر می شود با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی رابطه شادی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در بیمارستان های آموزشی شهر یزد در سال ۱۴۰۱ پرداخت. روش پژوهش: این مطالعه مقطعی به صورت نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای و بر روی ۲۱۵ نفر از پرسنل بیمارستان های آموزشی شهر یزد انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه استاندارد شادی سازمانی و کیفیت زندگی کاری بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی استودنت مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و با نرم افزار ۲۶ SPSS موردبررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که بین شادی سازمانی با هیچ کدام از متغیرهای دموگرافیک ارتباط معنی داری مشاهده نشد. علاوه براین، تنها متغیر تحصیلات (۰/۰۱۱ p =) با متغیر کیفیت زندگی ارتباط معنی داری داشت. آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان داد بین همه مولفه های شادی سازمانی باکیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: لازم است مدیران و مسئولین با اتخاذ راهکارهای مناسب، شادی سازمانی و مولفه های مهم آن را در سازمان ها مورد توجه قرار داده  و شرایط لازم جهت ارتقا آن را فراهم آورند.

Keywords:

Key words: Organizational happiness , Quality of work life , Employees , Hospital , واژه های کلیدی: شادی سازمانی , کیفیت زندگی کاری , کارکنان , بیمارستان

Authors

حسن جعفری

Associate Professor, Management and Health Policy Research Center, Department of Health Management and Economics, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

محمدکاظم رحیمی

Assistant Professor, Management and Health Policy Research Center, Department of Health Management and Economics, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

محمدصادق لوءلوء

Ph.D. student of BioStatistics, Center for Healthcare Data Modeling, Departments of Biostatistics and Epidemiology, School of public health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

زهرا جلائی

BSc student,in Health Care Management, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Nasiri F, Beheshtirad R. Investigated the intellectual capital and labor ...
  • Etebaryan A, Khlili M. Relationship between quality of work life ...
  • نمایش کامل مراجع