بررسی و تحلیل رویکردهای نوین تامین درآمد پایدار برای شهرداری ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSHCONF22_054

تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1403

Abstract:

مدیریت مالی شهرداری ها به منظور تامین درآمد پایدار و ارائه خدمات عمومی با کیفیت، یک چالش بزرگ و حیاتی است. این مقاله به بررسی روش های نوین در تامین درآمد برای شهرداری ها می پردازد و تاکید دارد که راهکارهای مبتنی بر نوآوری و انعطاف پذیری می توانند بهبود قابل توجهی در مدیریت مالی و توسعه پایدار شهری داشته باشند. ابتدا، مفاهیم اساسی مرتبط با تامین درآمد شهرداری ها مورد بررسی قرار می گیرند و اهمیت مالیات ها، هزینه های شهری و منابع دیگر در این رابطه بررسی می شود. در ادامه، چالش ها و فرصت های موجود در تامین درآمد برای شهرداری ها شناسایی می شوند. سپس، روش های نوینی مانند همکاری های عمومی و خصوصی، استفاده از فناوری های نوین، فروش خدمات و محصولات شهری، توسعه منابع مالی غیرقابل پیش بینی و استفاده از سیاست های مالی نوین مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. در نهایت، این مقاله نشان می دهد که انتخاب و اجرای رویکردهای موثر و متناسب با شرایط محلی می تواند بهبود قابل توجهی در عملکرد مالی شهرداری ها و بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.

Keywords:

کلمات کلیدی: درآمد پایدار شهرداری , مدیریت شهری , توسعه پایدار , تامین مالی شهرداری.

Authors

سعید غیاثوند محمدخانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

سجاد شعبانی کلاچاهی

دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران