آموزش مهارت مشارکت سیاسی به دانش آموزان دوره ی ابتدایی با استفاده از روش تدریس ایفای نقش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 19 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCSSE04_032

تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1403

Abstract:

انسان به عنوان یک موجود اجتماعی نیازمند مشارکت در امور سیاسی است. چراکه به عنوان عضوی از اجتماع موظف است با مشارکت در امور جامعه ی خود، آینده ی بهتری را برای خود و بقیه ی انسان ها رقم بزند. بررسی حاضر با هدف آموزش مهارت مشارکت سیاسی به دانش آموزان مقطع ابتدایی با استفاده از روش تدریس ایفای نقش انجام پذیرفت. بدین منظور یکی از فرایندهای مربوط به مردم سالاری و دمکراسی در نظام سیاسی ایران انتخاب گردید و طی پنج جلسه ی آموزشی به دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی آموزش داده شد. در پایان آموزش، آزمون محقق ساخته بازپاسخ "مشارکت سیاسی" که مقبولیت، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تاییدپذیری آن توسط ۷ تن از متخصصان تعلیم و تربیت تایید گردیده بود، اجرا گردید. از آنجا که روش بررسی کیفی- توصیفی بود، پاسخ های دانش آموزان استخراج و طبقه بندی شد. یافته ها حاکی از آن بود که آموزش مهارت مشارکت سیاسی به دانش آموزان مقطع ابتدایی با استفاده از روش تدریس ایفای نقش، نظر آنان جهت مشارکت در امور سیاسی- اجتماعی را جلب می نماید

Authors

سید بهنام موسوی

کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران