ارزیابی آموزش طراحی معماری در طبیعت و تاثیر آن در محیط زیست (مطالعه موردی: دانشکده معماری، دانشگاه صنعتی کراکوف)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 7 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DCAUCONF01_259

تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1403

Abstract:

آموزش و ارزیابی خلاقیت معضلی است که آموزش معماری با آن مواجه است. با توجه به اینکه خلاقیت دارای تعاریف بسیاری است، اما هیچ یک از آنها پذیرفته نشده است. داشتن یک سطح توافق بر ادراک خلاقیت در بین دانشجویان و مربیان برای ارزیابی خلاقیت موثر؛ ضروری است. کرسی محیط زیست مسکن زیرمجموعه ای از موسسه طراحی شهری در دانشکده معماری دانشگاه صنعتی کراکوف، کراکوف، لهستان است. در طول سال ها تدریس مقدمه ای بر طراحی معماری و شهری و طراحی معماری مسکونی تک خانواده، رهبران کرسی محیط زیست مسکن برنامه های درسی را با تاکید بر روابط بین طبیعت، کاربران و محیط ساخته شده تدوین کرده اند. همچنین، فعالیت های فوق برنامه توسط دانشجویان انجام می شود، مانند کارگاه های عملی، مطابق با دیدگاه واحد از طراحی معماری و شهری، در طول دوره معماری سال گذشته، صندلی مانند همیشه از اصول طراحی پایدار استفاده کرد و همزیستی بین فناوری و طبیعت ایجاد کرد. برنامه درسی برای حمایت از طراحی های سایت خاص و کاربر محور توسعه داده شد. هر سال یکی از جنبه های رابطه طراحی با طبیعت برجسته می شد، به عنوان مثال؛ استفاده از نور طبیعی یا پوشش گیاهی یا آب. در این راستا هدف از انجام این پژوهش ارزیابی طراحی معماری در طبیعت و تاثیر آن در محیط زیست پرداخته شده است.

Authors

پیمان نقی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

افشین نقی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته، رشته مهندسی عمران - گرایش زلزله، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران