بررسی رابطه بین نقش خلاقیت و نوآوری کارکنان برکیفیت سازمانی -مطالعه موردی بر آموزش و پرورش رباط کریم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH02_0114

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1403

Abstract:

در این پژوهش هدف بررسی رابطه بین نقش خلاقیت و نوآوری در بهبود کیفیت خدمات آموزش و پرورش انجام پذیرفته است ، به طورکلی نقش خلاقیت و نوآوری با ورود به هزاره سوم و عصر دانش ، امری بدیهی است چراکه بقا و حفظ مزیت رقابتی امور در این عصر در بلندمدت وابسته به نوآوری در طراحی و توسعه خدمات جدید است همچنین با توجه به کوتاه شدن چرخه عمر خدمات در سازمان ها و توقع و انتظارات مراجعین سازمان، نوآوری و خلاقیت در توسعه خدمات جدید و نوآورانه نقش خون را برای ادامه موفق حیات در سازمان ها امروزه به ویژه برای نیروی ایفا می نماید. روش تحقیق پیمایشی و ابزار پژوهش مصاحبه می باشد. جامعه مورد مطالعه کارکنان نیروهای آموزش و پرورش رباط کریم می باشند. طبق نتایج فرضیه اصلی این پژوهش مورد تائید قرار گرفت همچنین بین مولفه های نقش خلاقیت و نوآوری یعنی (نقش اصل حمایت بر پایه نظرات و پیشنهادات از خلاقیت و نوآوری، نقش اصل حمایت بر پایه فراهم کردن ایده های جدید از خلاقیت و نوآوری، نقش اصل انعطاف پذیری و زیرساخت های لازم برای حمایت از خلاقیت و نوآوری) با بهبود کیفیت خدمات رابطه معناداری وجود دارد.

Keywords:

نقش خلاقیت و نوآوری , بهبود کیفیت خدمات

Authors

اعظم صدرآبادی

کارشناسی ، نقاشی عمومی، دانشگاه آزاد تهران مرکزاداره آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم، آموزشگاه شهید گلدوزی