بررسی اثرات تماشای انیمیشنها و فیلمهای آموزشی بر رشد شخصیت کودکان ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 89

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH02_1332

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1403

Abstract:

مقاله حاضر با عنوان بررسی اثرات تماشای انیمیشنها و فیلمهای آموزشی بر رشد شخصیت کودکان ابتدایی به اهمیت تاثیر تماشای انیمیشنها و فیلمهای آموزشی بر رشد شخصیت کودکان ابتدایی می پردازد. پژوهش های اخیر نشان میدهد که تماشای انیمیشنها و فیلمهای آموزشی میتواند تجربه های جذاب و آموزنده ای را به کودکان ارائه دهد و تاثیر مستقیمی بر رشد شخصیت و نوآوری آنها داشته باشد. به منظور بررسی اثرات این تماشاها بر رشد شخصیت کودکان ابتدایی پژوهشگران اقدام به انجام یک مطالعه تجربی کرده اند. در این مطالعه گروه کنترل و گروه آزمایشی تشکیل شده است. گروه آزمایشی در محیطی که به آنها فیلم ها و انیمیشن های آموزشی نمایش داده میشود قرار گرفته است. در مقابل گروه کنترل فقط کتابها و منابع معمولی را مورد استفاده قرار داده است. پس از یک دوره زمانی مشخص دو گروه در زمینه های مختلفی ازجمله ایجاد تخیل، حل مسائل و همکاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که گروه آزمایشی که به تماشای انیمیشن ها و فیلم های آموزشی دسترسی داشتند در مقایسه با گروه کنترل در زمینه های مورد ارزیابی بهبود قابل توجهی را تجربه کردند. این نتایج نشان میدهد که تماشای انیمیشنها و فیلمهای آموزشی میتواند به عنوان یک ابزار موثر در توسعه شخصیت کودکان ابتدایی استفاده شود. علاوه بر این این تجربه میتواند اثرات مثبتی در تخیل مهارت های اجتماعی و توانایی حل مسئله کودکان داشته باشد به طور کلی این مقاله نشان میدهد که تماشای انیمیشن ها و فیلم های آموزشی میتواند تاثیرات قابل توجهی بر رشد شخصیت کودکان ابتدایی داشته باشد و به عنوان یک ابزار موثر در بهبود تخیل مهارتهای اجتماعی و توانایی حل مسئله آنها عمل کند. نتایج این مطالعه می تواند به والدین معلمان و سایر موسسات مربوطه کمک کند تا در طراحی برنامه های آموزشی برای کودکان ابتدایی از انیمیشن ها و فیلم های آموزشی بهره بگیرند.

Keywords:

تماشای انیمیشن فیلمهای آموزشی رشد شخصیت کودکان ابتدایی

Authors

مسعود محمدی

دانشجو دکتری تخصصی علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان