مدیریت استراتژیک در صنعت ساخت و ساز و پروژه های عمرانی آسیا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE08_019

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

فلسفه سنتی مدیریت در ساخت و ساز، چه در دانشگاه و چه در صنعت عمرانی، تاکید زیادی بر توانایی برنامه ریزی و اجرای پروژه ها دارد؛ در این راستا، تاکید بر مدیریت استراتژیک در صنعت ساخت و ساز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه فشارهای عملکرد پروژه اغلب می تواند زمینه اجتماعی، اقتصادی و حرفه ای گسترده تر را که در آن مدیریت استراتژیک انجام می شود، پنهان کند، اما این حوزه های زمینه ای گسترده هستند که مدیریت استراتژیک را به یک موضوع ضروری برای سازمان های ساختمانی تبدیل می کنند. مسائل اجتماعی و فناوری به سرعت در حالت تغییر و ایجاد یک محیط حرفه ای هستند که در دهه های آینده بسیار متفاوت از آنچه در سازمان های امروزی تجربه می شود به نظر می رسد. در این مقاله به نقش کلیدی مدیریت استراتژیک در بهبود عملکرد و ارتقاء کیفیت پروژه های عمرانی از طریق بهینه سازی فرآیندها، تصمیم گیری های استراتژیک و بهره گیری از فناوری های نوین پرداخته می شود و با هدف ارتقاء کیفیت اجرای پروژه های عمرانی و افزایش بهره وری در این صنعت، به مطالعه اجمالی از فرآیندهای مدیریت استراتژیک در این حوزه می پردازد. ارتباط و همبستگی میان اهداف استراتژیک شرکت ها، پروژه های عمرانی، تجربه های گذشته و تاثیرات عوامل خارجی بررسی می شود و مهمترین چالش های موجود در صنعت ساخت و ساز آ سیا، از جمله پیچیدگی پروژه ها، مدیریت منابع، ریسک های محیطی و مالی را بررسی می کند و راهکارهای استراتژیک مناسب برای مقابله با این چالش ها را معرفی می کند. با توجه به نقش برجسته آسیا در اقتصاد جهانی و توسعه سریع صنعت ساخت و ساز در این منطقه، این مقاله با نگاهی به آینده، نقش مدیریت استراتژیک در توسعه پایدار صنعت ساخت و ساز و پروژه های عمرانی در منطقه آسیا را بررسی می نماید و به مدیران، تحلیل گران و ارائه دهندگان خدمات ارزشمندی می باشد.

Authors

علیرضا قیاسی

گروه مدیریت ساخت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران