مدل سازی و بررسی پارمتر های فیزیکی و عددی حفره و شکست سد استقلال میناب با استفاده از نرم افزار Hec-Rac

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 22

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE08_086

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

یکی از بزرگترین ریسک ها در سد سازی، بحث شکست سد است که اگر به دقت شناخته شود و مطالعه در مورد آن صورت گیرد، ایمنی در مورد شکست سد بوجود می آید و احتمال وقوع خرابی و متحمل شدن هزینه های زیاد از بین می رود. کاهش ریسک بایستی در تمامی ابعاد و برای کلیه خطرات محتمل صورت پذیرد. در بررسی خطرات بایستی امکان هشدار و تخلیه مردم در پائین دست در نظر گرفته شود. بنابراین کاهش ریسک میتواند با برخورد جامع گرایانه، متعادل و کم هزینه گردد. در این راستا مسائلی که مستقیما به سد مربوط نمی باشند مانند آبگرفتگی در پائین دست، بایستی به دقت مورد مطالعه قرار گیرند. توجه دقیق بایستی به عواملی مانند سرعت تخریب سد، عمق و سرعت جریان، فاصله سد از مراکز جمعیت، کارایی سیستم هشدار سیلاب و وضعیت اقلیمی در شرایط سیلابهای نادر معطوف شود. این عوامل بعلاوه پارامترهای دیگر، عواقب تخریب سد را معین میکنند با شناخت علل شکست سدها می توان به چاره جویی مناسب برای اصلاح آنها پرداخت و قبل از طراحی، با شناخت آنها اقدام به طراحی صحیح نمود. بررسی پیامدهای ناشی از شکست سدها، از جمله مطالعاتی است که بر روی سدها ی ایران صورت می گیرد و یا خواهد گرفت. این موضوع بدلیل قرار گیری بسیاری از سدها در مجاورت مناطق مسکونی و شرایط خاص منطقه از نظر زلزله خیزی است. در این تحقیق تبعات پدیده شکست سد اسشتقلال میناب با نرم افزار HEC-RAS۲D مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج این تحقیق نشان می دهد که حداکثر سیلاب خروجی در اثر شکست سد میناب تا ۷۰۰۰۰ مترمکعب برثانیه می رسد. همچنین بیش از ۲۹۰۰۰ هکتار از اراضی پایین دست سد در اثر سیلاب ناشی از شکست سد به زیر آب خواهند رفت.

Authors

محسن سفیدان زاده

کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

رضا ترکمندی

کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی