بررسی عوامل روانشناسی محیطی در طراحی فضای معماری آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی (مطالعه موردی : مدرسه شهید سردار احمد خادمی ارسنجان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE08_291

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

بررسی محیط های آموزشی از دیدگاه روان شناسی محیط موضوع جدیدی است که بحث در این مورد نگرش جدیدی را در ارتباط با نقش کالبد مدرسه در برنامه درسی طرح نموده است. در سالهای اخیر با بهره گیری از علم روان شناسی محیط، تاثیر بسیاری از عوامل و عناصر محیطی بر رفتار کودکان و نیز قدرت درک و یادگیری آنان تحلیل و بررسی شده است. پژوهش های بسیاری در این زمینه حاکی از این حقیقت است که برای داشتن یک سیستم آموزشی کارآمد، نیاز فراوان به داشتن محیط و فضایی با قابلیت های درخور و مطلوب نیازهای روحی و روانی کودکان احساس شده است. مطالعات نشان می دهد که معماران و طراحان محیط نیز برای دستیابی به فرآیند طراحی صحیح و اصولی که بتواند نیاز کاربران کوچک را فراهم آورد، به سراغ بهره مندی از یافته های علم روان شناسی محیط رفته اند. در این پژوهش پس از مختصری توضیح در ارتباط با پیدایش این دانش ونگاهی به تحقیقات انجام شده در این زمینه، به بررسی تاثیرات روانشناختی بعضی از عوامل کالبدی، محیطی فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی پرداخته شده است. برای رسیدن به این منظور مدرسه ی شهید احمد خادمی ارسنجان مورد بررسی قرار گرفته است .که در این راستا یافته های تحقیقی حاکی از آن است که عوامل بسیاری از جمله آسایش و ایمنی ، طبیعت و منظره پردازی ، جذابیت و شگفت انگیزی و ... می تواند در طراحی محیط های ویژه کودکان به خصوص محیط های آموزش دبستانی مفید واقع گردد .در این مقاله روش تحقیق از نوع کیفی و با هدف دستیابی به راهکارهایی برای طراحی مطلوب فضاهای آموزشی کودکان ابتدایی مورد تحلیل قرار گرفته است.

Authors

فریبا خبازخرامه

دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته آموزش ابتدایی ، واحد ارسنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارسنجان ، ایران

طاهره دارایی تبار

دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته آموزش ابتدایی ، واحد ارسنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارسنجان ، ایران

سیده فاطمه موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته آموزش ابتدایی ، واحد ارسنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارسنجان ، ایران

ناهید زمانی فارسی

دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته آموزش ابتدایی ، واحد ارسنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارسنجان ، ایران

سارا زمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته آموزش ابتدایی ، واحد ارسنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارسنجان ، ایران

محمدرضا نیک منش

استاد یار گروه عمران و معماری ، واحد ارسنجان ، ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارسنجان ، ایران