تاثیر اقلیم در زمینه شکل گیری روستا کنگ با رویکرد جغرافیایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE08_361

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

زمینه شکل گیری روستاها در گرو اقلیم حاکم برمنطقه است و روستای کنگ ازجمله روستاهایی است که اقلیم منطقه بر روند شکل گیری منازل مسکونی آن نقش اساسی داشته است. اقلیم کوهستانی حاکم بر منطقه و توپوگرافی آن باعث تشکیل شدن شکل خاصی از روستا و پدیده ای متفاوت شده است که این پژوهش به شرح آن پرداخته ایم. این پژوهش در دسته مطالعات کیفی بوده که با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و مشاهده میدانی انجام شده است. دراین پژوهش با بهره گیری از مطالعات اسنادی به بررسی مولفه های اقلیم کوهستانی و ارزیابی پلان ها و قرارگیری منازل مسکونی در روستای کنگ وسپس به تحلیل مولفه های به دست آمده پرداخته شده است. در نتایج پژوهش به این بحث پرداخته ایم که چگونه یکایک مولفه های اقلیم سرد و کوهستانی در شکل گیری منازل روستای کنگ تاثیر مستقیم داشته است. عامل توپوگرافی اقلیمی مهمترین عامل نحوه شکل گیری شکل گیری روستای کنگ بوده است.

Keywords:

اقلیم , معماری , روستای کنگ , اقلیم سرد و کوهستانی , روستای پلکانی

Authors

عاطفه سریری

عضو هیئت علمی موسسه عالی اسرار مشهد

مهلا غلامی

دانشجو کارشناسی ارشد موسسه عالی خاوران مشهد

معصومه شریعت

دانشجو کارشناسی ارشد موسسه عالی خاوران مشهد