بررسی و آشنایی با فناوری های نوین در آتش نشانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 91

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KESHAVARZICONF02_011

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

یکی از اهداف مهم برنامه ریزی شهری، ایمنی شهری است که آسایش و آرامش را به ارمغان میآورد. از جمله مراکزی که نقش مهم و حیاتی در ایمنی شهروندان دارد، سازمان آتش نشانی است. هوشمندسازی ایمنی شهری و آتش نشانی جهت مقابله با سوانح، قدم موثری در جهت کاهش خطرات به شمار میرود. طی سالهای اخیر در کشورهای توسعه یافته توجه به ایمنی شهروندان و هوشمندسازی ایمنی در طرحهای شهری به سرعت افزایش یافته است. عدم توجه به هوشمندسازی ایمنی شهری و آتش نشانی، هزینه ها و صدمات جبران ناپذیری هم به افراد و متعاقب آن جامعه وارد میسازد. هنگامی که آتشسوزی رخ میدهد، ثانیه ها ارزشمندند چراکه تفاوت بین مرگ و زندگی را رقم میزند. یکی از اصول بنیادی ارتقاء ایمنی شهر، بهره گیری از پژوهش نوین در سازمان های مختلف شهرداری به ویژه سازمان آتش نشانی است. هوشمندسازی ایمنی شهری و آتش نشانی جهت مقابله با سوانح ، گام موثری در جهت کاهش خطرات بشمار می رود. طی سال های اخیر در کشورهای توسعه یافته توجه به ایمنی شهروندان و هوشمندسازی ایمنی در طرح های شهری به سرعت افزایش یافته و تامین آن تبدیل به یکی از اهداف مهم شده است.

Keywords:

آتش , دسته بندی انواع حریق , اطفا حریق , انواع فناوری و هوشمندسازی در آتش نشانی , ماسک هوشمند , کلاهک دودکشی.

Authors

طاهره وکیلی

لیسانس مهندسی شیمی صنایع شیمیایی معدنی، شهرداری زاهدان.