بررسی مسائل و مشکالت ایجاد و بکارگیری سیستم های اطالعات مدیریت (MIS( (با تمرکز بر موانع انسانی در شهرداری بندرعباس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_570

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

امروزه رشد روز افزون فناوری اطالعاتو تاثیر چشمگیر آن درافزایش بهره وری سازمانهای دولتی و خصوصی در سطح جهان، حرکت جهانی را به سمت بهره گیری از انواع مختلف سیستم های اطالعاتی به ویژه سیستم اطالعات مدیریت (MIS (، موجب شده است که کشور مانیز در مسیر این حرکت قرار گیرد. این حرکت در داخل کشور در پیش روی خود با تحوالت، موفقیت ها، شکست ها، چالش ها و مقاومتهای فراوانی مواجه بوده است. سازمانهای دولتی و خصوصی زیادی از (MIS (به عنوان یک ابزار خوب مدیریتی و موثر در امر تصمیم گیری بهره گیری نموده اند و سازمانهای بیشتری هم دراین فرایند از مزایای آن بی بهره مانده اند. بررسی مسایل و مشکالت مربوط به فرایند طراحی، استقرار، بهره برداری و توسعه سیستم های اطالعات مدیریت در کشور می تواند در چنین فضایی در تصمیم گیری کلیه ارکان دولتی و خصوصی حایز اهمیت باشد. چرا که استفاده سنجیده و آگاهانه از فناوری های اطالعاتی مدرن به ویژه (MIS (در کشور می تواند راه توسعه و پیشرفت و ترقی کشور را هموارتر نماید و کارآیی و اثربخشی آنها را بیشتر نماید. در این مقاله به بررسی این مسایل و مشکالت، موانع پیش روی سازمانها به ویژه شهرداری بندرعباس پرداخته شده است و موانع پیش روی سازمانها به سه گروه موانع انسانی، موانع سازمانی و موانع محیطی تقسیم و درمورد آنها مباحثی ارایه و به ویژه با تمرکز بر موانع انسانی و با بهره گیری از نتایج تحقیقات میدانی که در تعداد زیادی از سازمانها به ویژه سازمانهای دولتی انجام شده، این موانع معرفی گردیده اند. در پایان نیز پیشنهاداتی به کاربران، طراحان و راهبران سیستم های اطالعات مدیریت برای برخورد با این موانع ارایه گردیده است

Authors

غزاله بنایی

کارشناس فناوری اطالعات )سیستم جامع مالی و اداری

مینا سرحدی

کارشناس فناوری اطالعات )سیستم جامع مالی و اداری

سمیرا ساالری تازیانی

کارشناس اتوماسیون اداری

محمدرضا اینالو

مسول تحلیل سیستم های سازمان فاوا