فرایندهای ذوب مجدد و آلیاژسازی سطحی لیزری و تاثیر آنها بر خواص سطحی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 105

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF07_107

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

هدف از ارائه این پژوهش بررسی و تحلیل کاربرد روشهای سطحی مبتنی بر استفاده از لیزر به ویژه فرایندهای ذوب مجدد لیزری و البازسازی سطحی با لیزر است. در این پژوهش تاثیر عملیاتهای اصلاحی نام برده بر خواصی نظیر خواص مکانیکی سطح مقاومت به سایش مقاومت به خوردگی و خوردگی داغ مورد مطالعه قرار گرفته است. ذوب مجدد لیزری در سطح در مورد زیر لایه هایی که خواص سطحی آنها مطلوب نیست. و یا پوششهایی که از نظر متالورژیکی نیاز به بهبود دارند مورد استفاده قرار میگیرد. این فرایند با کم کردن میزان تخلخل ها و ترک های ریز در پوششها و ریزدانه کردن ساختار مواد موجب بهبود خواص مکانیکی مقاومت به سایش و خوردگی شده است. البته باید در نظر داشت که انتخاب صحیح پارامترهای فرایند لیزری به ویژه توان لیزر اعمال شده بر سطح بسیار بر خواص نهایی پوشش تاثیرگذار است. آلیاژ سازی سطحی با لیزر نیز با افزودن مواد به سطح زیر لایه موجب تغییر در ترکیب شیمیایی و در نهایت تاثیر بر خواص سطح میشود. این فرایند از طریق تشکیل محلول جامد فازهای بین فلزی و کامپوزیت سازی سطحی باعث بهبود خواص سایشی و خوردگی سطوح می شود.

Keywords:

لیزر ذوب مجدد لیزری آلیاژسازی سطحی لیزری , سایش , خوردگی

Authors

نوید محمدی

دانشجوی دوره دکتری مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهیدچمران اهواز دانشکده مهندسی

بهنام لطفی

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه شهیدچمران اهواز دانشکده مهندسی