بررسی تاثیر حضور اکسید گرافن بر کارایی فتوکاتالیستهای مغناطیسی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF07_119

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

در این بررسی میزان راندمان حذف آلاینده رنگی متیل اورانز با استفاده از دو نوع فتوکاتالیست مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از فعالیت فتوکاتالیستی نمونه های مغناطیسی دارای اکسید گرافن و فاقد اکسید گرافن نشان داد که راندمان حذف آلاینده با افزایش غلظت هر دو فتوکاتالیست در محدوده ۰.۰۵ درصد وزنی تا ۰.۲ درصد وزنی افزایش می یابد. بیشترین و کمترین میزان فعالیت فتوکاتالیستی تمام نمونه های فتوکاتالیستی در ۳ pII و ۷-pII حاصل شد.

Keywords:

فتوکاتالیست مغناطیسی اکسید گرافن , راندمان حذف

Authors

صدیقه عباسی

دانشیار گروه مهندسی شیمی هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی اسفراین