پتروگرافی و توصیف تنوع سنگی کانسار چشمه شیرین (سمنان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF07_153

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

این مطالعه به بررسی پتروگرافی و تنوع سنگی کانسار چشمه شیرین در استان سمنان پرداخته است. ابتدا موقعیت زمین شناسی منطقه تشریح و سپس روش شناسی نمونه برداری و مطالعات پتروگرافی توضیح داده شده است. نتایج نشان داد که سنگهای منطقه به چهار گروه اصلی آذر آواری گدازه ای ساب ولکانیک و رگه های کانه دار تقسیم میشوند. سنگهای آذرآواری شامل انواع توف و سنگهای گدازه ای شامل آندزیت تراکی اندزیت و تراکیت هستند. سنگهای ساب ولکانیک حاوی کانیهای ایک فراوان بوده و رگه های کانه دار عمدتا سیلیسی و مس دار می باشند. در مجموع نتایج نشان دهنده تنوع سنگ شناسی و پتانسیل کانه زایی در منطقه چشمه شیرین است.

Keywords:

پتروگرافی تنوع سنگی چشمه شیرین , سمنان

Authors

سیدسعید قنادپور

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیر کبیر

علی علیجانی همراهلو

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیر کبیر