ویژگی های زمین ریخت شناسی اشکفت هیو، شمال باختری هشتگرد، استان البرز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SSI08_026

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

اشکفت یا غار از زمیندیس های مهم زمینریخت شناسی کارست است. اشکفت هیو در ۸ کیلومتری شمال باختری شهر هشتگرد در استان البرز قرارگرفته است. این غار برای بازدید همگانی آزاد است، اما وارد شدن به آن آسان نیست. اشکفت هیو در زیرپهنه ساختاری- رسوبی البرز میانی- جنوبی قرارگرفته و در سازند روته ساخته شده است. سازند روته در این زیرپهنه یکی از سازندهای کربناته با توان کارستزایی بالا است. سنگ آهک و دولومایت انحلال پذیر، شکستی های فراوان و آب و هوای دیرینه با بارش فراوان از مهمترین عومل ساخت و گسترش آن بوده است. شکستگی ها نقش بسزایی در ساخت این غار داشته است، به گونه ای که دالان های غار در راستای شکستگی های سازند روته گسترش یافته است. غارنهشت های گل کلمی، چکنده و چکیده در اشکفت هیو شناسایی شد.

Authors

پرویز آرمانی

دانشیار گروه زمینشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی