رخساره های سنگی و محیط رسوبی سازند هجدک (Bajocian –Bathonian) در ناحیه زغالسنگی بوج

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SSI08_076

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

نهشته های زغالدار سازند هجدک (Bajocian –Bathonian) بصورت هم شیب بر روی آهک بادامو قرار داشته و با مرز گسله توسط رسوبات آهکی کرتاسه پوشیده می شود. منطقه مورد مطالعه در بخش شمال غربی شهر کرمان نزدیک روستای بوج قرار دارد. هدف از این مطالعه شناسایی رخساره محیط های رسوبی سازند هجدک می باشد. ضخامت این سازند در منطقه مورد مطالعه بین ۸۰۰ تا ۱۴۰۰ متر است و از دو مجموعه رخساره ای تشکیل شده است. مجموعه رخساره ای A متشکل از دو رخساره شیل – مد ستونی و ماسه سنگ می باشد که عمدتا در یک محیط دلتایی تحت نفوذ رودخانه نهشته شده است. مجموعه رخساره ای شB شامل سه رخساره شیل های تیره زغالدار، ماسه سنگ و کنگلومرا است که در یک محیط رودخانه مئاندری نهشته شده اند. اجزای تشکیل دهنده ماسه سنگ های سازند هجدک عمدتا شامل خرده سنگهای دگرگونی درجه پایین، گنیس، گرانیت، ماسه سنگ و چرت است.

Authors

حامد عامری

دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته