تحلیل تاثیر تغییرات قوانین و مقررات بر زنجیره تامین در شرکت سنگ آهن بافق

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF04_094

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

مقاله حاضر به بررسی تاثیر تغییرات قوانین و مقررات بر زنجیره تامین شرکت سنگ آهن بافق با توجه به سه جنبه اساسی ، یعنی تجارت بین المللی ، حقوق کارگران، و محیط زیست می پردازد. بافق ، به عنوان یک شرکت فعال در حوزه تولید سنگ آهن ، با مواجهه با تغییرات در قوانین و مقررات مختلف ، ناچار به ارزیابی و تطبیق زنجیره تامین خود با این تغییرات شده است .در این مقاله تاثیرات تغییرات قوانین مرتبط با تجارت بین المللی بر زنجیره تامین مورد بررسی قرار می گیرد.سپس ، تاثیر تغییرات در قوانین حقوق کارگران بر زنجیره تامین مورد ارزیابی قرار می گیرد. این امور شامل حقوق کاری ، شرایط کاری ، و استانداردهای کاری می شود که می تواند به تغییر در نیروی کار یا شرایط تولید منجر شود.در بخش نهایی ، تاثیرات تغییرات در قوانین محیط زیست بر زنجیره تامین مورد بررسی قرار می گیرد. این ممکن است شامل مقررات مربوط به تخریب محیط زیست ، استفاده از منابع طبیعی ، و پایداری محیط زیست باشد که می تواند الزامات جدیدی برای تولید و زنجیره تامین ایجاد کند.در این تحقیق نتیجه خواهد شد که شرکت سنگ آهن بافق چگونه با تغییرات در قوانین و مقررات مختلف سازگاری یافته و چه تغییراتی را در زنجیره تامین خود اعمال کرده است . این تحلیل از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا نقش زنجیره تامین به عنوان یک عنصر استراتژیک در موفقیت یک شرکت ، به خصوص در محیط تغییرپذیر کنونی ، بسیار حائز اهمیت است .

Authors

زهرا یاراحمدی بافقی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد واحد بافق

زهرا زنبق

دکتری مهندسی کامپیوتر, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد