بهینه سازی شرایط عملیاتی فرآیند جذب سطحی جهت جداسازی سرب از پساب پتروشیمی مهر عسلویه با کمک نانوکامپوزیت Zr-MOF

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF09_093

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

در دهه های اخیر، به دلیل فعالیت های صنعتی ، فلزات سنگین در یک مقیاس زیاد وارد محیط زیست شده است . میزان ورود این فلزات سنگین به داخل محیط زیست ، بیش از حد مجازی است که بوسیله فرآیندهای طبیعی برداشت می شوند. از آنجا که فلزات سنگین دارای خاصیت زیست تجمع بوده و تاثیرات سمی آنها در بدن موجودات زنده به صورت مزمن باقی می ماند، مطالعات جهت جذب این فلزات از پساب های صنعتی مورد توجه قرار گرفته است . در این تحقیق با توجه به خواص ویژه ساختار آلی -فلزی MOF) ها)، از این ساختار (به طور خاص ( Zr-MOF برای جداسازی سرب از پسماند پتروشیمی مهر عسلویه توسط فرآیند جذب سطحی مورد مطالعه قرار گرفته و شرایط عملیاتی فرآیند جذب، بهینه سازی شده است . نتایج این تحقیق نشان داد که میزان جذب حداکثر به مقدار ۵/۹۶ درصد در شرایط عملیاتی بهینه شامل دمای ۴۵ درجه سانتیگراد، زمان ۶۰ دقیقه ، دوز جاذب ۴۰ میلی گرم، غلظت سرب ۵۰ میلی گرم در لیتر و اسیدیته ۶ بدست آمده است .

Keywords:

جداسازی- جذب سطحی - بهینه سازی - سرب- نانوکامپوزیت

Authors

سیدسامان موسویان

استادیار گروه مهندسی شیمی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران

آزاده خانمحمدی

مربی گروه شیمی کاربردی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران

سیدرحیم محقق زاده

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران