بهبود ویژگی های ساختاری و عملکردی غشاهای نانوفیلتراسیون لایه نازک در حضورذرات جنیوس گرافن اکساید

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF09_134

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

امروزه از فرایندهای غشایی در بسیاری از صنایع به خصوص حوزه آب استفاده می شود. با وجود مزایای بسیاری که غشا ها دارند، مسئله گرفتگی غشا مانع گسترش کاربرد آنها شده است . با افزودن نانو ذرات آبدوست به غشاههای پلیمری آبدوسی آن افزایش می یابد و در نتیجه باعث افزایش عملکرد غشا می شود. در این پژوهش باافزودن نانو ذرات گرافن اکساید جینوس با غشای پلیمری مشکل گرفتگی را کاهش داده ایم .در این پژوهش ابتدا گرافن اکساید به روش هامرز بهبود یافته تهیه شد و سطح گرافن اکساید با دو پلیمر پلی کاپرولاکتون و پلی -N)ایزوپروپیل آکریل آمید-کو-آکریا آمید-کوآلیل آمین ) با دوروش مختلف اصلاح شد. با افزودن این نانو ذرات سنتز شده به غشاهای لایه نازک میزان شار آب عبوری از غشا و پس زنی نمک های سدیم کلرید (NaCl) و سدیم سولفات (Na۲SO۴) بررسی شد. شار عبوری از ۳۰% به ۵۳% افزایش یافت و همچنین پس زنی نمک سدیم سولفات از ۳۵%به ۸۵% در غشای اصلاح شده رسید. از تست زاویه تماس برای بررسی میزان آبدوستی غشایاصلاح شده با ذرات جنیوس گرافن اکساید نسبت به غشای خام پلی آمید استفاده شد.

Keywords:

Authors

زهرا فرهادی

دانشجوی ارشد دانشگاه لرستان

یعقوب منصورپناه

استاد گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه لرستان