فتوکاتالیست کربن نیتریدی گرافیتی و روشهای بهبود عملکرد فتوکاتالیستی آن جهت حذف آلایندهها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF09_164

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

امروزه مطالعات زیادی در زمینه حذف آلایندههای آلی از پسابها صورت گرفته است . یکی از پرکاربردترین روشهای حذف ترکیبات آلی ، روش فتوکاتالیستی است . فتوکاتالیست ها در دو دسته فلزی و غیرفلزی طبقه بندی می شوند. فتوکاتالیست کربن نیتریدی یا g-C۳N۴ یکی از پایدارترین و مهم ترین فتوکاتالیست های غیرفلزی محسوب می شود که بر پایه کربن و نیتروژن تولید می شود. جهت بهبود عملکرد فتوکاتالیستی g-C۳N۴، از روشهای مختلف مثل دوپ کردن استفاده می شود. مطالعات نشان می دهد تولید فتوکاتالیست های کامپوزیتی بر پایه g-C۳N۴ می تواند کارایی آن را به شدت افزایش دهد؛ یکی از مهمترین موارد کارایی فتوکاتالیست ها در شکستن ترکیبات آلاینده آلی موجود در پسابها است .

Authors

هانیه میربلوکی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی محیط زیست، پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

شهره علی دوست

دکتری علوم و مهندسی محیط زی ست، دانشگاه تربیت مدرس