بررسی نقش معادباوری در تاب آوری رنج مراقبت از فرزندان با معلولیت ذهنی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRH-11-2_004

تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1403

Abstract:

سابقه و هدف: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش معادباوری و اعتقاد به آخرت عادلانه، در تاب آوری رنج مراقبت از فرزندان با معلولیت ذهنی است. با توجه به اهمیت و ضرورت حمایت اجتماعی از والدین دارای فرزندان معلول ذهنی، این پژوهش درصدد بررسی یکی از عوامل معنوی موثر بر این مقوله است. مواد و روش ها: تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل ۸۰۰ نفر از مادران مراجعه کننده به کلینیک های شهر بابل در تابستان ۱۴۰۱ بود. نمونه­گیری به روش طبقه­ای نسبی بود و حجم نمونه ­ها با جدول کرجسی مورگان به تعداد ۱۵۶ تعیین شد. داده­ها از طریق نرم افزارهایSPSS  و SMARTPLS (ورژن ۲۲) تجزیه وتحلیل شدند.  برای تحلیل داده­ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. یافته ها: آزمون فرضیه­ های پژوهش نشان داد که با توجه به نتایج تحلیل استنباطی متغیرهای پژوهش، ضریب مسیر آخرت نگری با رنج مراقبت مادران برابر با ۰.۳۵۸-، آماره ی t برابر با ۶.۸۳۳ و مقدار P-value کمتر از ۰۵/۰ است؛ در نتیجه، بین آخرت نگری و رنج مراقبت مادران دارای فرزند معلول جسمی حرکتی و ذهنی شهر بابل رابطه ی معنی دار و معکوس وجود دارد. ضریب مسیر باور به جهان آخرت عادلانه ی اسلامی با رنج مراقبت مادران برابر با ۰.۴۰۲-، آماره ی t برابر با ۸/۳۵۵ و مقدار P-value کمتر از ۰/۰۵ است؛ در نتیجه، بین باور به جهان آخرت عادلانه ی اسلامی با رنج مراقبت مادران دارای فرزند معلول جسمی حرکتی و ذهنی شهر بابل رابطه ی معنی دار و معکوس وجود دارد. استنتاج: طبق یافته­ های این پژوهش، تقویت باورمندی خانواده ­هایی که از فرزندان معلول نگهداری می­کنند، به ویژه رشد اعتقادی ایشان در حوزه ی معادباوری و اعتقاد به تحقق عدالت الهی در جهان آخرت و دریافت نتیجه و پاداش رنج­ها، می­تواند اثر مثبت روانی بر افزایش تاب آوری رنج مراقبت از این فرزندان داشته باشد. توصیه می­شود که پرورش این باور به عنوان عاملی بسیار قوی و موثر در امیدبخشی و آرامش بخشی به اعضای خانواده، در کانون توجه روان درمانگران و مشاوران قرار گیرد.

Keywords:

rlife and receiving the results and rewards of sufferings had an effective role on the resilience of parents , therefore , any factor that leads to the strengthening of these beliefs , This group of families , psychotherapists and counselors should be given a , معادباوری , باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی , تاب آوری , رنج مراقبتی , فرزندان معلول ذهنی

Authors

fateme Qorbani laktarshani

PhD in Quran and Hadith Sciences, Mazandaran University. Visiting lecturer of the Department of Education of Mazandaran University and Farhangian University

Ali Abadian

Farhangian university.Bachelor of Educational Affairs

Mohammad Ariana

PhD in General Psychology, Allameh Tabatabai University, Visiting Lecturer, Farhangian University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Fooladvand, Mohammad Mehdi. (۱۹۹۴). The Holy Quran Translation. Tehran: Dar-Al- ...
 • Abdolbaqi, Mohammad Foad. (۱۹۸۵). Moa'jam al-Mofahras. Tehran: Ismaeliyan Press ...
 • Afkhami Aqda, Abbas; Rahmati, Abbas; Fazilpour, Masoud, (۲۰۱۶) Investigating the ...
 • Ansari, Alireza, (۲۰۲۱), Reconciliation in the Qur'an and Hadiths, Rahtoosheh ...
 • Asghari, Shabnam, (۲۰۰۶), The extent of benefiting from health services ...
 • Karimi, S., Esmaeili, M. (۲۰۱۹). Relationship review Emotion regulation strategies ...
 • Khani Jeyhouni, Ali and others, (۲۰۲۲), The relationship between spiritual ...
 • Pirasteh Motlagh AK, Nikmanesh Z.(۲۰۱۲) The relationship of spiritualitywith the ...
 • Armaghane-Danesh.; ۱۷(۴):۳۳۷-۴۸. ...
 • http://armaghanj.yums.ac.ir/article-۱-۲۴۷-en.html۱۲. Pouraboli B, Abedi H, Abbaszadeh A, Kazemi M.(۲۰۱۴)[Silent Screams:Experiences ...
 • https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=۴۳۰۳۰۲۱۳. Qadir Beyg Hajan, Kaveh and others, (۲۰۱۹), Effectiveness of ...
 • The Noble Qur'an, (۱۴۱۵ AH), translated by: Mohammad Mahdi Fouladvand, ...
 • Abdul Baqi, Mohammad Fouad, ۱۳۶۴, Al-Maajam Al-Mufars Lalfaz Al-Qur'an Al-Karim, ...
 • Afkhami Aqda, Abbas; Rahmati, Abbas; Fazilapour, Masoud, (۲۰۱۶) Investigating the ...
 • Ansari, Alireza, ۲۰۲۱, Reconciliation in the Qur'an and Hadiths, Rahe ...
 • Asghari, Shabnam, ۲۰۰۶, the extent of benefiting from health services ...
 • Karimi, S., and Ismaili, M. (۲۰۱۹). Relationship review Emotion regulation ...
 • Khani Jihouni, Ali and others, (۲۰۲۲ AD), the relationship between ...
 • Pirasteh Motlagh AK, Nikmanesh Z. [The relationship of spiritualitywith the ...
 • Armaghane-Danesh. ۲۰۱۲; ۱۷(۴):۳۳۷-۴۸. http://armaghanj.yums ...
 • ac.ir/article-۱-۲۴۷-en.html۱۲. Pouraboli B, Abedi H, Abbaszadeh A, Kazemi M. [Silent ...
 • نمایش کامل مراجع